Zvětšovací operace prsů – Augmentace

Zvětšovací operace prsů – Augmentace

 

Ženské prsy hrají v životě ženy důležitou úlohu jak z hlediska estetického – jsou od nepaměti symbolem krásy a ženskosti, tak i z hlediska funkčního – kojení. Jejich tvar, symetrie a také velikost mají vliv na psychiku ženy a ovlivňují její sebevědomí.

Zvětšení prsů se provádí pomocí implantátů. Je to velice efektní operace, která je vhodná u žen s nedostatečně vyvinutými prsy, nebo v případe, kdy došlo k úbytku žlazového aparátu, jako například po kojení nebo zhubnutí. Věková hranice pro tento zákrok je individuální a variabilní. Všeobecně se doporučuje doba, kdy žena již neplánuje žádné těhotenství, protože těhotenstvím a kojením dochází k objemovým změnám. Na druhou stranu v případě, že pacientka v nejbližších letech těhotenství neplánuje (není dnes už takovou výjimkou, že žena plánuje své mateřství až po 30. roku svého života) lze danou operaci provést i dříve, zhruba od 18 až 19 ti let, tedy v době zralosti a ukončeného vývoje mléčné žlázy. Prsní implantáty nemají vliv na vlastní těhotenství a žádným způsobem plod neohrožují.

Předoperační pokyny

  • Pokud žena není spokojena s velikostí či tvarem svých prsou, prvním a velice důležitým krokem by měla být konsultace se zkušeným plastickým chirurgem. V jeho ordinaci pak proberou a zhodnotí problémy týkající se tvaru, velikosti prsů a dohodnou se po zvážení všech okolností na určitém typu, tvaru a velikosti implantátů.
  • Pokud se pacientka rozhodne operaci podstoupit, dalším krokem je určení termínu operace a předoperačního interního vyšetření. Pacientka v době operace musí být zdráva a v dobré fyzické a psychické kondici.
  • Neměla by nejméně čtyři týdny před plánovanou operací užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou ani jiné léky ovlivňující srážlivost krve (např. Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal, Acylcoffin a jiné).
  • Po uhrazení zálohy na operaci (zhruba 10% ceny operace), se termín operace stává závazným pro obě strany a zbývající částka za operaci je pak doplacena v den operace. Pokud pacientka v této době onemocní, nebo nastanou jiné nepředvídané okolnosti, vyrozumí svého plastického chirurga a domluví si eventuální posunutí operačního termínu.
  • Dva týdny před plánovanou operací by nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění jako např. nachlazení, virosa, atd
  • K operaci je nutno se dostavit nalačno ( 6 hodin před operací by pacientka neměl jíst, pít a kouřit), v dohodnutý čas nástupu k operaci a po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy a bez líčení.
  • Pacientka zůstává na klinice přes noc a odchází domů ráno druhého dne.
  • Používání hromadné dopravy, ať již pražské, či mimopražské nedoporučujeme, vhodné je zajistit si odjezd do místa bydlitě osobním vozem, pokud možno s doprovodem.

Operace a pooperační pokyny

Samotná operace trvá zhruba asi hodinu a provádí se v celkové anestesii (narkose). Volba operačního přístupu k zavedení implantátů je pak na dohodě operatéra s pacientkou.

V zásadě jsou možné tři operační přístupy: z podpaží, kolem prsního dvorce a v podprsní rýze. Pacientka po operaci zůstává hospitalizována na klinice do druhého dne pod dohledem sestry a lékaře. Ráno jsou jí při převazu odstraněny drény a pacientka je propuštěna do domácího ošetřování.

Týden až deset dní po operaci se pacientka dostaví na kontrolu, při které jsou jí odstraněny stehy. Do té doby by měla pacientka dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže – hlavně nic nezvedat a hodně odpočívat. Po operaci je nutné si oblékat svršky (trika, svetry, halenky) se zapínáním na knoflíky nebo zip. Je nežádoucí zvedat ruce nad hlavu. Nejméně po dobu 10 dní je nutné držet lokty u těla, aby se co možná nejméně namáhaly svaly v oblasti hrudního koše.

Do běžného režimu se pacientka může pří nekomplikovaném průběhu postupně zařazovat již od druhého pooperačního týdne.

Pacientka je také poučena o masážích, které jsou důležité jako prevence vytvoření vazivového pouzdra kolem implantátu a zároveň slouží k dobrému rozložení implantátů pod žlázou a tím i přirozenému tvaru prsů. Za tvarově stabilizované můžeme prsy pokládat nejdříve za 1-2 měsíce. Další kontroly jsou pak individuálně domluveny s operatérem. Aktivnější pohyb horních končetin, zejména pohyb vzhůru, je možný postupně do 1 měsíce. Plná fyzická zátěž a ev. sportování je však možné asi po 1-2 měsících, podle hojení a stabilizace uložení implantátů. Pak je již možná veškerá zátěž bez omezení. S odstupem půl roku se doporučuje zahájit pravidelné kontroly v prsní poradně, které by měly být samozřejmostí zejména u žen od 30 let věku.

Rekonvalescence však je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta. Pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta i operatéra. Nezbytným předpokladem je proto jejich vzájemná důvěra a spolupráce.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář