Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí

Všechny funkce organismu jsou řízeny a kontrolovány třemi velkými systémy: nervovým, humorálním (hormonálním) a imunitním. Existuje mezi nimi množství interakcí, při kterých se vzájemně doplňují, ovlivňují a vylaďují své působení ve prospěch jednotného řízení organismu. Humorální systém působí na organismus prostřednictvím hormonů.

Hormon je účinná látka vylučovaná buňkami nebo tkáněmi do krve a vyvolávající v cílové tkáni specifickou chemickou odpověď. Pro některé buňky jsou cílovou tkání téměř všechny buňky těla (např. STH – růstový hormon, většina metabolických hormonů), jiné hormony jsou úzce specialisované (např. PTH – parathormon). Buňky cílových orgánů jsou vybaveny specifickými receptory.

Hormony jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinními žlázami), což jsou anatomicky ohraničené orgány nebo skupiny buněk, které syntetizují chemické sloučeniny – hormony a vylučují je do krve. Na rozdíl od nich žlázy s vnější sekrecí (exokrinní žlázy) vydávají svůj sekret do preformovaných vývodů a jimi do dutých orgánů (např. slinné žlázy).

Od hormonů je třeba odlišit:

  1. Lokální hormony (hormony trávicího traktu) – účinné látky, které působí v bezprostředním okolí svého vzniku. Působí parakrinně (ovlivňují okolní buňky) nebo autokrinně (ovlivňují samy sebe) – např. motilin, gastrointestinální pepsin
  2. Neurotransmitery – látky vyvolávající v cílové tkáni elektrickou odpověď (uvolňují se v synapsích).
  3. Enzymy – katalyzátory, působící jako pomocník při reakci přímo v místě svého vzniku (např. adenylátcykláza).

Hormony mají tři hlavní charakteristiky ( které však neplatí úplně absolutně):

1) Cílený efekt. Hormon působí na cílovou tkáň. Platí hlavně u glandotropních hormonů (tj. hormonů, které řídí jinou endokrinní žlázu – např. hormony adenohypofýzy).

2) Specifičnost účinku. Účinek hormonu nelze napodobit žádnou jinou endogenní látkou. Je to dáno receptory v cílové tkáni.

3) Vysoká účinnost. K vyvolání efektu jsou třeba pouze velmi malé (pikomolární) koncentrace.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář