I. díl – Zhoubný nádor prsu u žen v České republice

I. díl – Zhoubný nádor prsu u žen v České republice

Tento článek se komplexně zabývá výskytem, rizikovými faktory, prevencí, přesnou diagnostikou a všemi možnostmi léčby zhoubného nádoru prsu u žen. Text přepisujem s laskavým svolením autorů. Další zajímavé onkologické texty najdete na www.linkos.cz. Text je rozdělen do jednotlivých tématických celků.
I.díl – výskyt, popis a příznaky zhoubného nádoru prsu

 

Podle údajů statistické ročenky ministerstva zdravotnictví (2002) je zhoubný nádor prsu nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen v České republice. Incidence, tedy počet nově hlášených případů na 100.000 obyvatel za rok, má stoupající tendenci. Mortalita, tedy počet úmrtí v důsledku zhoubného nádoru prsu na 100.000 obyvatel za rok, stagnuje. To znamená, že díky zavedení pravidelného vyšetřování žen a lepších léčebných možností umírá méně žen, které onemocněly zhoubným nádorem prsu. Incidence u nás nepatří ve srovnání s jinými ekonomicky vyspělými státy k nejvyšším. V roce 2002 bylo v České republice hlášeno 5378 nově zjištěných zhoubných nádorů prsů. Zemřelo 1965 žen.

Co je to zhoubný nádor?

Zhoubný nádor (neboli rakovina) není jedna určitá nemoc, ale spíše skupina chorob. Příčinou všech zhoubných nádorů je řada změn v některých buňkách těla, v jejichž důsledku se buňky začnou chovat abnormálně. Nekontrolovaně se množí na úkor zdravé tkáně, kterou tím ničí. Většina typů nádorových buněk tvoří bulku zvanou tumor (nádor).

Jaký je rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným nádorem?

Nezhoubný (benigní) nádor roste jenom v místě vzniku. Nemá schopnost zakládat vzdálené nádorky v jiných orgánech, tzv. metastázy. Buňky zhoubného (maligního) nádoru se však mohou oddělit a putovat krví nebo mízou do ostatních částí těla, kde se mohou dál množit a vytvořit tak vzdálené metastázy. Život pacientky neohrožuje primární (tedy původní) nádor prsu, ale právě metastázy, které svým růstem vyřadí některý z životně důležitých orgánů z činnosti (játra, plíce, mozek…)

Zhoubný nádor má název podle části těla nebo orgánu, ve kterém vznikl. Například pokud se zhoubný nádor prsu rozšíří do plic, je to stále zhoubný nádor prsu, nikoliv plic.

Několik málo druhů zhoubných nádorů vůbec netvoří tumor (např. zhoubné onemocnění krve – leukémie). Nádorové buňky jsou rovnoměrně roztroušeny mezi buňky zdravé.

Co je to zhoubný nádor prsu?

Většina druhů zhoubných nádorů je pojmenována po té části těla, kde se poprvé objevila. Zhoubný nádor prsu začíná v tkáni prsu. Tento článek se vztahuje jen k zhoubnému nádoru prsů u žen. Muži mohou rovněž onemocnět nádorem prsu, ale jen vzácně.

Uvnitř prsu se nachází žlázy, které po porodu u ženy produkují a uvolňují mléko. Nazývají se lobuli (lalůčky). Vývody, kterými jsou spojené s bradavkou, se nazývají ductuli (kanálky). Zbytek prsu tvoří tuková, pojivová a mízní tkáň.

Míza je čirá tekutina, která obsahuje buňky obranného systému těla. Koluje v mízních cévách. Mízní uzliny představují nahromadění mízní tkáně v určitých místech (krk, podpaží, třísla…) a vedou skrz ně mízní cévy z příslušné části těla. Většina mízních cév z oblasti prsu vede do mízních uzlin v podpaží. Jak už bylo uvedeno – buňky zhoubného nádoru jsou schopny šířit se krví a mízou. V případě, že se dostanou až do mízních uzlin, mohou způsobit jejich zduření a současně s tím stoupá riziko rozšíření nádorových buněk do orgánů.

Existuje několik druhů nádorů prsu. Většina z nich je nezhoubných. Jsou obyčejně způsobeny cystami, což jsou dutiny vyplněné tekutinou, nebo fibroadenomy – to je nahromadění pojivové tkáně podobné tkáni v jizvách. Oba mohou způsobit zvětšení prsu, bolestivost nebo pocit otoku prsu. Někdy se objeví výtok čiré nebo mírně zkalené tekutiny z bradavky.

Zhoubný nádor prsu je tvořen nahromaděním nádorových buněk. Rozlišujeme několik druhů zhoubného nádoru prsu:

Duktální carcinoma in situ (DCIS)

Jedná se rané stádium nádoru který nemá schopnost metastazovat. Vzniká ve vývodech prsu a neprorůstá do okolní tkáně. Pokud by nebyl odstraněn, mohl by se postupně změnit na zhoubný nádor. Všechny ženy s tímto nádorem mohou být vyléčeny. Nejlépe zjistitelný je pomocí mamografie (rentgen prsů).

Invazivní (do okolí prorůstající) duktální karcinom (IDC)

Tento nádor vzniká v mléčných vývodech, přičemž nádorové buňky pronikají (invadují) přes stěnu vývodů a napadají okolní tukovou tkáň. Odtud se mohou rozšířit do jiných částí těla (metastázovat). Je to nejčastější typ zhoubného nádoru prsu a tvoří přibližně 80 % všech případů.

Lobulární carcinoma in situ (LCIS)

Nejedná se doopravdy o zhoubný nádor, protože nemá schopnost zakládat vzdálené nádorky (metastázy). Roste jenom v místě vzniku, proto se nazývá in situ. Jeho přítomnost ale zvyšuje riziko vzniku zhoubného nádoru prsu. Proto by měly být ženy s LCIS vyšetřeny lékařem jednou ročně včetně vyšetření zobrazovacimi metodami (ultrazvuk, mamografie).

Invazivní (do okolí prorůstající) lobulární nádor (ILC)

Je to méně častý typ zhoubného nádoru prsu. Tvoří kolem 10 až 15 procent všech zhoubných nádorů prsu. Vzniká v lalůčcích (lobulech) prsní žlázy.

Existuje ještě několik méně častých typů zhoubného nádoru prsu.

Příznaky zhoubného nádoru prsu

Změny v prsu

Nejběžnějším příznakem zhoubného nádoru prsu je bulka nebo zduření či zatuhnutí. Bulka, která nebolí, je tvrdá a má nepravidelné okraje, je více podezřelá.

Změny v oblasti bradavky a dvorce:

Všímáme si hlavně zarudnutí, mokvání, vtažení nebo výtoku z bradavky.

Změny kůže prsu

Nejčastějšími varovnými příznaky jsou zarudnutí kůže, nehojící se vřed kůže, otok kůže nebo kůže vzhledem připomínající pomerančovou kůru.

Změny mimo prs

Na nádor v prsu nás může upozornit i nově vzniklá bulka v podpaží nebo nadklíčku.

Pokud žena objeví jakékoliv změny v oblasti prsní žlázy, kůže nad ní nebo v oblasti mízních uzlin v podpaží či nadklíčkové oblasti, je nutné, aby se poradila s lékařem.

Jaké jsou příčiny zhoubného nádoru prsu?

Dosud nevíme přesně, co způsobuje vznik zhoubného nádoru prsu, ale víme o určitých rizikových faktorech, které zvyšují pravděpodobnost jeho vzniku. Různé druhy zhoubných nádorů mají odlišné rizikové faktory. Některé rizikové faktory, jako například kouření, mohou být námi ovlivněny. Jiné, jako například výskyt nádorů v rodině nebo věk, ovlivnit nemůžeme.

 Odkazy na další díly článku o zhoubném nádoru prsu

 

autoři:
MUDr. Katarína Petráková,
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

(Masarykův onkologický ústav Brno, www.mou.cz)
recenzent:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
(ČOS ČLS JEP)

Sdílej příspěvek

Komentáře (5)

Opustit komentář