Zevní projevy srdeční činnosti

Zevní projevy srdeční činnosti

Srdeční činnost vyvolává a je doprovázena několika fyzikálními změnami. Tlaková vlna postupující od aorty k arteriím se označuje jako arteriální puls. Tvar arteriální pulsové křivky závisí na rychlosti krevního proudu. Rychlost postupu tlakové vlny je mnohem rychlejší než je rychlost proudění krve. Z grafického záznamu arteriálního pulsu lze určit i dobu trvání ejekční fáze. Postup tlakové vlny v žilách (flebogram) znázorňuje zejména tlakové změny v pravé předsíni, které se šíří na periferii žilním řečištěm. Výrazný je na flebogramu pokles tlaku při systole komor.

Kvalita tepu je závislá na tepovém objemu, periferním odporu, tepové frekvenci a kontraktilitě myokardu. Jeho vlastnosti může ovlivnit i pružnost stěny sledované arterie. Tep a jeho kvalitu určujeme zpravidla palpací na končetinových tepnách (arteria radialis a ulnaris). Někdy je možné sledovat tep i na kůži, např. nad a. carotis nebo břišní aortou. Pružnost cévní stěny působí postupný útlum tlakové vlny a v nejmenších cévách je proud krve již spojitý, bez tlakových výchylek.

Dalším zevním projevem srdeční činnosti jsou akustické projevy. Nejběžněji jsou sledovány při poslechovém vyšetření (auskultace) nebo speciálními mikrofony s možností zdůraznit určité frekvence na grafickém záznamu (fonokardiogram). Akustické projevy srdeční činnosti se vážou na vibrace srdeční stěny a uzávěry chlopní během srdeční revoluce. U zdravého člověka rozlišujeme zpravidla dvě srdeční ozvy. První ozva je hlubší a je dána uzávěrem atrioventrikulárních chlopní a vibrací napínající srdeční stěny na začátku systoly. Po systolické pauze, která je kratší než pauza diastolická, je druhá ozva vyšší a je způsobena uzávěrem půlměsíčitých chlopní a vibrací krevního sloupce a stěn velkých cev. Při patologické komunikaci mezi srdečními dutinami nebo při stenose se objevují šelesty.

Aktivita srdce se projeví rovněž jako zdroj mechanické energie a lze ji zkoumat jako změny zrychlení. Tento způsob vyšetřování se nazývá balistokardiografie. Elektrické projevy srdeční činnosti jsou pojednány samostatně.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář