Zarostlý nehet

Zarostlý nehet je onemocnění snad staré tak, jako lidstvo samo. Přesto se stále vyskytuje a často svého hostitele trápí po dlouhou dobu. A to nemluvíme o poměrně značné bolestivosti, kterou pacienti cítí doslova na každém kroku.

Během své praxe jsem se setkal s 19 denním novorozencem, který trpěl onemocněním nehtu, s největší pravděpodobností se jednalo o vrozený zarostlý nehet. Toto vrozené onemocnění může vzniknout pomocí dvou mechanismů. Buď se jedná o chybný vývin nehtové ploténky nebo o chronický tlak na nehtovou ploténku v děloze. Obojí se může projevovat pod obrazem zarůstajícího nehtu, což je způsobeno stočením nehtového lůžka a odklonem od podélné osy růstu. Tím dochází k tlaku na boční nehtový okraj s jeho chronickým drážděním. V případě vrozeně chybného vývinu lze objevit stejné onemocnění u dvojčat, nebo je možné vysledovat rodovou zátěž ve formě dědičného přenosu. V těchto případech je vhodné lokální podávání antibiotik, protože vrozená forma zarostlého nehtu má sebekorekční schopnost a tak se může upravit během několika let života. Děti by se měly vyvarovat nošení nevhodné obuvy a měly by jim být správně zastřihovány nehty. Při eventuálním zhoršení onemocnění lze nehet ošetřit chirurgicky.

Jednou z nejčastěji obviňovanou příčinou je špatné zastřihávání nehtů. Nehet by neměl byt zastřižen až k okrajům nehtového valu. Z vlastní praxe stříhání nehtů si můžeme vzpomenout, že člověk má tendenci ne zcela dostřižený nehet odtrhnout. Po tomto manévru hrozí vznik hrotu na bočním okraji nehtové ploténky, která svým chronickým drážděním hmoždí měkké tkáně nehtových valů a vede ke značné bolesti, zánětu, následné infekci a nadměrnému růstu granulační tkáně.

Deformita nehtové oblasti je často způsobena i ztrátou nehtové ploténky, a to jak traumatickou ztrátou nebo poškození oblastí kolem nehtu, tak snesením nehtové ploténky při chirurgických výkonech. Poměrně běžnou komplikací u pacientů, kteří k tomu mají vlohy, je tzv. clubbing deformity, zahrnující převážně bříško prstu a v menším procentu případů zbývající nehtové okraje. Jde vlastně o překrytí bříška prstu přes volný okraj nehtu.

Současná medicína rozděluje zarostlý nehet do 3 stádií.

Stádium Popis Terapie

I

lehký otok, zarudnutí nehtového okraje, lehký tlak na nehtový

konzervativní – koupele, správná obuv, místní antibiotika

val způsobí lehkou bolest

a ochrana bočního nehtového valu

II

zvýraznění symptomů ze stádia I, můžeme zaznamenat

konzervativní nebo chirurgická

infekci, sekreci, výraznější bolest při tlaku

III

zvýraznění symptomů ze stádia II, vždy infekce, granulační

chirurgická

tkáň, zvětšení valu, výrazná bolest při tlaku

Léčba

Možnosti léčby zarůstajícího nehtu

 • Koupele v teplé vodě
 • Vložení smotku bavlny pod boční okraj nehtu
 • Vložení plastic nail guard k laterálnímu nehtovému okraji
 • Zmenšení nehtového záhybu
 • Kompletní stržení nehtu
 • Částečné snesení nehtu
 • Okrajová vyříznutí nehtového konce
 • Částečné snesení nehtu s ošetřením nehtové matrix pomocí:
  • Fenolu
  • Laseru
  • Elektrochirurgicky
 • Chirurgické odstranění nehtového lůžka, nehtové ploténky a matrix

  Obr.1 Zarostlý nehet s vyznačeným rozsahem vyříznutí

  Obr.1 Zarostlý nehet s vyznačeným rozsahem vyříznutí

Uvádíme doporučené postupy pro jednotlivá stádia, která se nemusí shodovat se zvyklostmi chirurgických pracovišť. Všeobecně však platí, že ačkoli je konzervativní terapie vhodná u pacientů ve stádiu I, pro stádium II a zejména stádium III zarostlých nehtů je optimální chirurgická terapie. Myslete také na to, že jen prosté odstranění celého nehtu nepřinese s největší pravděpodobností úlevu. Návrat onemocnění lze očekávat v 83% případů. O trochu lépe je na tom částečné snesení nehtu, které zhruba u 50% pacientů vede k úzdravě. Pokud si jen necháte zmenšit zvětšený nehtový val, počítejte se zhruba 60% možností návratu onemocnění.

Obr.2 Výsledek po operaci

Obr.2 Výsledek po operaci

Pro zabránění opětovné tvorby zarůstajícího nehtu by měli být dodrženy určité zásady. Musí být odstraněna dostatečná šíře nechtové ploténky a nesmí na okraji nehtu zůstat žádné ostré hrany, které by mohli nadále dráždit nehtový val. Pokud je v době infekce nehtový val infikovaný, není od věci krátkodobé působení antibiotik lokálních nebo i celkových.

Obr.3 Stejný prst cca půl roku po operaci

Obr.3 Stejný prst cca půl roku po operaci

Rád bych se zde zmínil i o PNG ( plastic nail guard ), čili umělohmotné trubičce, která se zastrčí v místním umrtvení podél bočního okraje nehtové ploténky. Podmínkou úspěchu léčby pomocí těchto trubiček je pravidelná hygiena nohou. Velkou výhodou je úleva od bolesti od druhého dne po výkonu. Pacient může chodit a palce již nejsou ve většině případů bolestivé. Dokonce dovolují i sportovní aktivitu. Naopak velkou nevýhodou je neúspěch při nedodržování hygieny. Plastiková trubička je ponechána po dobu 6 týdnů. Poté se jednoduše vydělá. Riziko opětovného zarůstání nehtu je 33%.

Palce se zarostlými nehty léčené bez operace za použítí PNG ( umělohmotných trubiček ), stav po 6 týdnech od vložení pod nehty

Palce se zarostlými nehty léčené bez operace za použítí PNG ( umělohmotných trubiček ), stav po 6 týdnech od vložení pod nehty

Závěr

Pokud se rozhodnete pro operaci, počítejte s léčbou cca 2 týdnů. V prvních dnech po operaci nebudete schopni chůze v běžné obuvi, jelikož sterilní krytí palců nedovolí obutí do obyčejných bot. Navíc je operace poměrně bolestivá. Pokud se rozhodnete pro plastikové trubičky, od druhého dne můžete opatrně i sportovat. Je třeba ale připomenout, že léčba pomocí plastikových trubiček není vždy úspěšná a vyžaduje značnou spolupráci ( pravidelnou hygienu a kontrolu umístění ).

 

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář