Výskyt obstrukční spánkové apnoe

Výskyt obstrukční spánkové apnoe

Výskyt v populaci je udáván různými autory nejčastěji v rozsahu 2-10% populace s převahou mužů, ale odhady/výzkumy celoživotního výskytu obstrukční spánkové apnoe (zástava dechu) v dospělém věku se pohybují až do 21% u mužů a 9 % u žen. V ČR žádný průzkum výskytu obstrukční spánkové apnoe proveden nebyl.

Jedna z nejobsáhlejších studií za posledních 20 let je Wisconsinská studie, která statisticky zpracovala polysomnografické příznaky OSA u pracujících žen (9%) a mužů (24%) ve věku 30-60 let, kdy však jen 2% žen a 4% mužů mělo k nočním příznakům a apnoe hypopnoe  ( snížení průtoku vzduchu dýchacími cestami pod 50%, provázené poklesem okysličení)indexu >5/hodinu spánku ještě zvýšenou denní spavost a vyžadovali léčbu. Výskyt diagnostikované OSA také ovlivňuje informovanost lékařů o této problematice a dostupnost vyšetření ve spánkových laboratořích. V lokalitách, kde jsou pacienti častěji odesíláni k vyšetření pro podezření na OSA, je procento pacientů s diagnostikovaným onemocněním daleko vyšší.

Výskyt samotného chrápání je mnohem vyšší, jednoduché chrápání pouze „ruší okolí“ a nemá klinické příznaky nemoci. Chrápání se udává u 25% mužů a 15% žen a narůstá se zvyšujícím se věkem. Ve věku nad 40 let chrápe 60% mužů a 40% žen, ale jen malá část pacientů s každodenním chrápáním má OSA. Nemocní s OSA však mají prokazatelně vyšší nemocnost a úmrtnost, která se však dá snížit léčbou.

Výskyt OSA je vyšší u pacientů s vysokým krevním tlakem (30-83%), srdečním selháním (12-53%), ischemickou chorobou srdeční (30-58%), cévní mozkovou příhodou (43-91%) a obezitou (50%).

Ačkoliv se OSA tradičně považovala za onemocnění postihující muže, stále více se zjišťuje výskyt u žen, především po období přechodu. OSA postihuje všechny věkové skupiny, nejčastějším obdobím výskytu a také obdobím nejintenzivnějších příznaků je věk mezi 40ti a 50ti lety s vyšším výskytem u mužů. Taktéž u dětí se OSA poměrně často vyskytuje, ale méně často než u dospělých a na rozdíl od dospělých je příčinou zbytnělá nosní mandle. Řešení ve většině případů spočívá v chirurgickém odstranění mandle. Na druhou stranu se u některých nemocných OSA objeví až ve stáří. Může to být způsobeno ztrátou vlastního chrupu a následnou změnou čelistí, vedoucí ke změně tvaru hltanu a k apnoím.

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

ŠONKA, K. a kol. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. Grada Publishing, 2004, 247 s.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář