Vylučovací soustava

Vylučovací soustava

Rozmanité zplodiny, při látkové výměně, zvláště látky obsahující dusík, musejí být z těla plynule odstraňovány. Dusíkaté látky jsou z těla odváděny především močí. Ledvina se tak uplatňuje jako vylučovací orgán. Vedle toho se ledvina podílí na řízení vodního a iontového hospodářství a tím i na stálosti vnitřního prostředí organismu. Dále se v ledvině vytváří hormon renin, který je východiskem pro látku, zvyšující krevní tlak.

Vývojově je močové ústrojí spojené s ústrojím pohlavním. Proto jsou oba systémy též označovány jako soustava močopohlavní.

Soustavu močovou dělíme na:

 • ledvinu jako orgán tvořící moč
 • vývodné cesty močové
  • kalichy ledvinné
  • pánvičku ledvinnou
  • močovod
  • močový měchýř
  • močová trubice

Ledvina

Ledvina je párový orgán, který je uložen po obou stranách bederní páteře. Její tvar je tak typický, že jiné útvary podobného vzhledu bývají označovány jako ledvinovité.

Váha ledviny se pohybuje kolem 150 g, u ženy je o něco lehčí. Ledviny se zvětšují až něco za hranici dospělosti. V pozdním stáří se zmenšují. Velikost ledvin je asi 12x6x3 cm.

močový systém s cevním zásobením

močový systém s cevním zásobením

řez ledvinou

řez ledvinou

systém močový

systém močový

 

Barva ledviny je červenohnědá. Její povrch je u dospělého zpravidla hladký. Naproti tomu u novorozence a dětí do 2 let je hrbolatý, neboť jednotlivé laloky jsou od sebe odděleny zřetelnými rýhami. Tento stav se může výjimečně zachovat u dospělého. Běžně můžeme takový stav vidět u delfína.

Přefiltrovaná moč z krve se dostává z ledvin do kalichů ledvinných, kterých je 7 až 13. Po krátkém průběhu se malé kalichy spojují v kalichy velké.

Pánvička ledvinná představuje nálevkovitý útvar předozadně oploštělý.

Močovod odvádí moč z pánvičky ledvinné do močového měchýře. Je to trubička dlouhá 25 až 30 cm. Délka močovodu je závislá na velikosti jedince.

Močový měchýř je dutý orgán, který slouží ke shromažďování moči. Je uložen v malé pánvi za stydkou sponou. Tvar močového měchýře závisí na rozmanitých okolnostech: naplnění, věku, pohlaví, stavu okolních orgánů a dalších.

Objem močového měchýře je asi 750 ml. K nucení na močení však dochází dříve, při náplni 250 až 300 ml. Naplněný močový měchýř lze zjistit poklepem nad stydkou sponou.

Ženská trubice močová se uplatňuje výlučně jako vývodná cesta močová, zatím co mužská trubice močová slouží současně jako vývodná cesta pohlavní. V úpravě močové trubice jsou proto mezi oběma pohlavími značně rozdíly. Ženská močová trubice je 3 až 5 cm dlouhá.

 

Mužská močová trubice je obsažena svou nejdelší části v pyji. Slouží nejen jako vývodná cesta močová, ale svou převážnou částí i jako vývodná cesta pohlavní. Délka této trubice je 20 až 25 cm, při ztopoření pyje se prodlužuje.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář