Výhody a nevýhody rekonstrukce lalokem

Výhody a nevýhody rekonstrukce lalokem

Při volbě metody musí žena zvážit, co od rekonstrukce očekává. Níže uvádíme obecně platné výhody a nevýhody jednotlivých metod.

Výhody rekonstrukce lalokem (v porovnání s implantátem)
  • Prs vypadá a je pacientkou vnímán přirozeněji než v případě implantátu.
  • Pro úplnou rekonstrukci je zpravidla nutno provést o jednu operaci méně než u implantátu a základní vytvoření prsu proběhne jednorázově.
  • Pokud se prs rekonstruovaný lalokem úspěšně zhojí, většinou již není nutné do něj operačně zasahovat a řešení bývá trvalé.
Nevýhody laloku (v porovnání s implantátem)
  • Operace i rekonvalescence bývá delší a pro pacientku více zatěžující.
  • Je nutno operovat i na jiném místě těla, zpravidla na břiše (TRAM lalok), kde zůstává dlouhá jizva, břišní stěna je oslabena, může vzniknout kýla. Riziko oslabení břišní stěny lze snížit použitím mikrochirurgické techniky. U LD laloku je jizva umístěna na zádech, vzniká lehká asymetrie zad a v některých případech žena pociťuje ztrátu funkce zádového svalu.
  • Pokud není první rekonstrukce z nějakého důvodu úspěšná, zůstává méně možností, jak vzniklý defekt „opravit“. Náhradu daným lalokem totiž u jedné pacientky nelze opakovat.

 

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář