Výhody a nevýhody rekonstrukce implantátem

Výhody a nevýhody rekonstrukce implantátem

Při volbě metody musí žena zvážit, co od rekonstrukce očekává. Níže uvádíme obecně platné výhody a nevýhody jednotlivých metod.

Výhody rekonstrukce implantátem (v porovnání s lalokem)
  • Není nutno operačně zasahovat do jiného místa těla, operace je jednodušší a kratší, stejně tak i rekonvalescence po operaci.
  • Pokud rekonstrukce implantátem selže, zůstává na těle k dispozici více tkáně, kterou lze využít pro „opravu“ rekonstrukce pomocí laloku.
Nevýhody rekonstrukce implantátem (v porovnání s lalokem)
  • Prs rekonstruovaný implantátem není tak pohyblivý a může vypadat poněkud nepřirozeně, zejména v leže na zádech.
  • Po celou dobu, po kterou je implantát v těle, má žena zvýšené riziko vzniku infekce v oblasti rekonstruovaného prsu. Zpravidla se doporučuje podávání antibiotik v rizikových situacích.
  • Je pravděpodobné, že původní implantát nevydrží navždy. Po určité době (několik let) může vyvstat nutnost implantát vyměnit, případně zcela odstranit.

Pokud je před vložením implantátu nutná tkáňová expanze, obnáší úplná rekonstrukce o jednu operaci více než v případě laloku a je nutno docházet do ambulance na plnění expandéru. Vytvoření prsu tedy není jednorázový úkon, ale trvá několik měsíců.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář