Výhody a nevýhody kombinované metody rekonstrukce (lalok + implantát)

Výhody a nevýhody kombinované metody rekonstrukce (lalok + implantát)

V typickém případě se pro tuto metodu používá LD lalok ze zádového svalu. Podle množství dostupné tkáně může nebo nemusí být nutná tkáňová expanze. Postup s sebou nese výhody a nevýhody jak rekonstrukce implantátem, tak rekonstrukce lalokem.

Výhody: Metoda je spolehlivá; operace je střední náročnosti, protože LD lalok patří z chirurgického hlediska k jednodušším; riziko kapsulární kontraktury kolem implantátu i riziko negativního vlivu radioterapie je sníženo; není nutno operačně zasahovat do oblasti břicha; rekonvalescence po operaci probíhá zpravidla hladce.

Nevýhody: Trvá riziko vzniku infekce kolem implantátu; trvá riziko, že implantát bude muset být vyměněn nebo odstraněn; je nutno zasahovat do oblasti zad, což je spojeno se ztrátou funkce zádového svalu a na zádech zůstává kožní jizva.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář