Vliv další protinádorové léčby na rekonstrukci prsu

Vliv další protinádorové léčby na rekonstrukci prsu

Léčba nádorů prsu zahrnuje kromě mastektomie často i chemoterapii, hormonální léčbu, nebo ozařování. Chemoterapie a hormonální léčba mamární rekonstrukci prakticky neovlivňují. Je však třeba brát v úvahu možný vliv ozařování, které je někdy nutné i po odstranění celého prsu.

Ozáření oblasti rekonstruovaného prsu zvyšuje riziko komplikací a tedy pravděpodobnost, že žena nebude s výsledkem rekonstrukce spokojena. Bohužel, v době mastektomie často ještě nevíme, zda bude ozařování nutné. To se ukáže až přibližně 1 – 2 týdny po mastektomii na základě histologického vyšetření odstraněného nádoru.

Žádný lékařský úkon nemůže být proveden proti vůli pacientky, ale rozhodně nedoporučujeme odmítat ozáření jenom proto, aby neuškodilo rekonstruovanému prsu. Zhoubný nádor je závažné onemocnění a je především v zájmu ženy, aby bylo řádně léčeno. Vaši konkrétní situaci je třeba probrat s lékařem a společně zvolit nejlepší postup.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář