Vitamíny

Vitamíny jsou biokatalyzátory, které vstupují do různých reakcí, aniž se jich metabolicky účastní. Důležité jsou pro přeměnu základních látek – cukrů, tuků a bílkovin a také pro získání energie. Název vitamíny je odvozen od slova vita – život a aminy. Jsou velmi podstatné pro zachování a ochranu života. Vitamíny jsou charakterizovány tím, že se netvoří v organismu, s výjimkou vitamínu K a částečně vitaminů A a D; musí být proto přiváděny potravou, organismus je nemůže syntetizovat de novo. Proto je člověk závislý na přívodu vitamínů z různých živočišných a rostlinných potravin. Jediný vitamín K je syntetizován střevními bakteriemi a to v tlustém střevě, zejména typem bakterií Eschericha coli. Sejně tak vitamín A může být vytvářen z karotenových prekusorů, které jsou přiváděny potravou. Vitamín D se vytváří z provitamínů vlivem ultrafialového světla v kůži fotochemickou reakcí.Vitamíny jsou charakterizovány i tím, že jsou potřebné v malých množstvích – do 10 mg denně. Výjimku tvoří pouze vitamín C, který je přiváděn v množství 75 m, vitamín E, (10 –20 mg) a vitamín B3 (15-20 mg).

Při nedostatku vitamínů vzniká hypovitaminóza, při úplném chybění avitaminóza. Vzácně se může vyskytnout i hypervitaminóza a to pouze u vitamínů rozpustných v tucích – A a D. Hypervitaminóza v našich podmínkách je spíše problémem terapeutickým při předávkování. Vitamíny mají přirozené antivitamíny, kdy některé látky strukturálně podobné vitamínům je mohou vytlačit s vazby a nastává hypovitaminóza.

Celkem je známo 22 vitamínů, u člověka se uplatňuje 13 vitamínů. Vitamíny se podle své rozpustnosti dělí na vitamíny rozpustné v tucích a vitamíny rozpustné ve vodě. Vitamíny rozpustné v tucích se vstřebávají jedině pokud je správné vstřebání tuků : je dostatek žluči, pankreatické lipázy, správně funguje transportní mechanismus pro přenos tuků.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář