VII. díl – Rakovina tlustého střeva a konečníku

VII. díl – Rakovina tlustého střeva a konečníku

Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Proto pokládáme za velmi prospěšné Vás seznámit blíže s tímto onemocnění v článku, který s laskavým svolením autorů přebíráme ze serveru www.linkos.cz.
VII.díl – přehled léčiv používaných k léčbě nádoru tlustého střeva a konečníku

Přehled používaných léčiv v léčbě kolorektálního karcinomu

Cytostatika

Fluorouracil
je nejčastěji používaným cytostatikem v léčbě kolorektálního karcinomu. Jeho účinek lze zesílit kombinací s dalšími léky. Nejčastěji je kombinován s leukovorinem. Fluorouracil je používán ve formě krátké infuze nebo ve formě tzv. kontinuální infúze, která může trvat až několik dnů.

Irinotekan
je cytostatikum používané k léčbě kolorektálního karcinomu v metastatickém stádiu. Obvyklá je kombinace s fluorouracilem a leukovorinem.

Oxaliplatina
je používána v kombinaci s fluorouracilem a leukovorinem také v léčbě IV. stádia onemocnění.

Kombinovaná chemoterapie s několika cytostatiky je více účinná, častější jsou ale nežádoucí účinky takovéto léčby, je nutné pečlivé sledování pacientů při léčbě.

Kapecitabin
je cytostatikum ve formě tablet, které se po vstřebání v nádorové tkáni mění na fluorouracil. Lze jej tedy použít alternativně místo fluorouracilu, hlavně v případě špatné tolerance infúzního podání.

Raltitrexed
je další cytostatikum pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu. Výhodou je jednoduchá aplikace v krátké infúzi 1x za 3 týdny.

Cílená biologická léčba

Bevacizumab
je monoklonální protilátka, která zabraňuje tvorbě cév v nádoru a brání tak zásobování nádoru živinami a kyslíkem. To brání nádorovému růstu. Bevacizumab je určen k tzv. první linii léčby metastatického onemocnění v kombinaci s cytostatiky.

Cetuximab
je také monoklonální protilátka, která vazbou na nádorovou buňku brání jejímu dělení a vyvolává její zánik. Určen je také k léčbě metastatického onemocnění v kombinaci s cytostatiky v druhé a vyšších liniích léčby.

Obě tyto látky jsou podávány ve formě infuzí. Jak se chemoterapie podává?

Většina protinádorových léčiv je podávána ve formě nitrožilních infúzí. Ty jsou obvykle podávány do žíly na předloktí nebo hřbetu ruky. Pokud je léčba dlouhodobá, může docházet k zánětům povrchových žil v místech aplikace chemoterapie. Řešením této situace je podání cytostatik do velké žíly, nejčastěji do podklíčkové žíly, která se nachází pod klíční kostí. Do této žíly lze v místním umrtvení zavést katétr, do kterého pak lze aplikovat infúze. Pro pacienta pohodlnějším řešením je implantace tzv. nitrožilního portu. Jde o malou komůrku, z které vede cévka do velké žíly. Komůrka je všita do podkoží. Pokud je potřeba aplikovat lék do žíly, propíchne se jehlou kůže a aplikací do komůrky se lék dostává cévkou do žíly. Zavedený port pacienta neomezuje, může se i koupat. Pokud má doba podání cytostatika do žíly trvat několik hodin nebo i dnů nepřetržitě, je nutná aplikace pomocí infúzní pumpy. Tyto pumpy umožňují pomalou aplikaci léku do žíly. Přenosné pumpy jsou na baterie a umožňují i ambulantní podání.

Ve formě tablet je možné podávat cytostatikum kapecitabin.

autoři:
MUDr. Igor Kiss
MUDr. Jiří Tomášek
(FN Brno – Bohunice) recenzent:
MUDr. Ilona Kocáková(MOU Brno)
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (ČOS ČLS JEP)

 

Odkazy na další díly článku o kolorektálním karcinomu

I.díl co je to rakovina tlustého střeva a konečníku

II.díl příčiny a projevy kolorektálního karcinomu

III.díl snížení rizika onemocnění rakovinou

IV.díl stádium karcinomu tlustého střeva a konečníku

V.díl diagnostika kolorektálního karcinomu

VI.díl možnosti léčby rakoviny tlustého střeva

VII.díl přehled léčiv používaných k léčbě nádoru tlustého střeva a konečníku

VIII.díl nežádoucí učinky protinádorové léčby u nádoru tlustého střeva

IX.díl další péče po ukončení léčby karcinomu

Sdílej příspěvek

Komentáře (2)

Opustit komentář