VI. – Zhoubný nádor prsu u žen v České republice

VI. – Zhoubný nádor prsu u žen v České republice

Tento článek se komplexně zabývá výskytem, rizikovými faktory, prevencí, přesnou diagnostikou a všemi možnostmi léčby zhoubného nádoru prsu u žen. Text přepisujem s laskavým svolením autorů. Další zajímavé onkologické texty najdete na www.linkos.cz. Text je rozdělen do jednotlivých tématických celků.
VI.díl – co jsou to klinické studie a o autorech

Co jsou to klinické studie?

Hledání a ověřování nových slibných způsobů léčby se nazývá klinická studie. Provádí se jen tehdy, když lze předpokládat, že nový způsob léčby bude pro pacienta přínosný. Obyčejně probíhá tak, že se pacienti s podobným rozsahem nádoru rozdělí do dvou skupin. Jedna se léčí určitou novou metodou, druhá standardně. Hlavní otázky, které si kladou vědci, jsou:

 • Funguje opravdu léčba?
 • Funguje lépe než nyní běžně užívaný způsob léčby?
 • Jaké jsou vedlejší účinky?
 • Převáží přínos léčby možná rizika?
 • Kterým pacientům bude léčba pomáhat pravděpodobně nejvíce?

 

Ve stadiu klinického zkoušení je například použití cílené biologické léčby (trastuzumab, Herceptin) v adjuvantním podání.

Některé otázky pro Vašeho lékaře

Abyste se dokázala vypořádat se zhoubným nádorem a jeho léčením, potřebujete upřímnou, otevřenou diskusi se svým lékařem. Měla byste se bez obav zeptat na jakoukoliv otázku, bez ohledu na to, jak nedůležitá se může zdát. Zde jsou některé otázky, které by vás mohly zajímat. Určitě přidejte své vlastní.

 • Mohl byste prosím popsat přesný typ zhoubného nádoru, který mám, včetně stavu steroidních receptorů a HER2?
 • Můžu mít kopii zprávy z patologie?
 • Rozšířil se u mne zhoubný nádor do mízních uzlin nebo jiných vnitřních orgánů?
 • Jaké možnosti léčby mám? Co byste mi doporučil a proč?
 • Jaká jsou rizika vedlejších účinků u různých léčebných postupů?
 • Mohu mít děti po prodělané léčbě?
 • Jak dlouho trvá každá léčebná kůra?
 • Budu práceneschopná? Jak dlouho?
 • Budu schopna sama řídit a odjet domů po léčbě nebo budu potřebovat pomoc?
 • Jaká je pravděpodobnost, že se zhoubný nádor u mne obnoví při léčbě, kterou navrhujete?
 • Co mám dělat, abych se připravila na léčení?
 • Mám držet speciální dietu?
 • Jaké jsou možné druhy rekonstrukce prsu v mém případě?
 • Bude důsledkem mého léčení menopausa?
 • Jak vidíte mé šance na přežití při mém druhu zhoubného nádoru?

 

Pacientky s karcinomem prsu jsou v České republice léčeny v řadě zdravotnických zařízení. Jejich výčet není cílem tohoto článku, řada informací je dostupných na www.linkos.cz.

Informace, zkušenosti a rady lze také získat díky řadě pacientských organizací, odkazy jsou rovněž uvedeny na www.linkos.cz

Dovolte, abychom závěrem představili naše pracoviště: Masarykův onkologický ústav (MOÚ)

Masarykův onkologický ústav je jediný komplexní onkologický ústav v České republice. Zabývá se léčbou všech druhů zhoubných nádorů. Jednou ze stěžejných diagnóz je zhoubný nádor prsu. Ústav je vybaven nejmodernějšími diagnostickými metodami včetně ultrazvuku, digitální mamografie, magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie.

Součástí ústavu je i prodejna pomůcek Diana, kde pacientkám zkušené pracovnice rády pomohou s výběrem správné epitézy (prsní náhrady).

Své případné dotazy na lékaře můžete zaslat i cestou internetu na adresu:educentrum@mou.cz

 

Odkazy na další díly článku o zhoubném nádoru prsu

autoři:
MUDr. Katarína Petráková,
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

(Masarykův onkologický ústav Brno, www.mou.cz)
recenzent:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
(ČOS ČLS JEP)

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář