Úprava tvaru druhého prsu

Úprava tvaru druhého prsu

U některých žen je možné rekonstruovat prs tak, že jeho tvar dobře odpovídá prsu druhostrannému. Někdy to však není možné. Zejména u prsů větších a převislých, nebo naopak u prsů velmi malých, případně u prsů netradičně tvarovaných.

Základní možnosti, jak tvar či velikost druhostranného prsu přizpůsobit, zahrnují:

  • Mamární redukci, tj. zmenšení prsu. Po redukci zůstávají na upraveném prsu kožní jizvy a může dojít k přechodnému (vzácně i trvalému) snížení citlivosti bradavky či okolní kůže.
  • Mamární pexi (mastopexi), tj.změnu tvaru prsu. Zpravidla se jedná o mírné zvednutí u převislých prsů. Rovněž mamární pexe je spojena s kožními jizvami a možným snížením citlivosti prsu.
  • Mamární augmentaci, tj. zvětšení prsu pomocí implantátu. Tento výkon patří u onkologických pacientek k méně častým.

 

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář