Termoregulace

Termoregulace je schopnost organismu udržovat stálou optimální tělesnou teplotu. Dosahuje toho jednak změnami v tepelné izolaci kůže a jednak změnami intenzity metabolismu. Tuto schopnost však mají pouze vyšší živočichové – teplokrevní neboli homoiotermní. Nižší živočichové mění teplotu organismu podle teploty okolí. Říká se jim studenokrevní neboli poikilotermní. Člověk patří od narození (přestože novorozenec ještě nemá termoregulaci plně vyvinutou) mezi živočichy homoiotermní.

Na teplotě těla závisí všechny biochemické pochody v organismu. Metabolické procesy se zrychlují nebo zpomalují v závislosti na tom, jestli se teplota zvyšuje nebo snižuje.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář