Termeregulace tělesné teploty u novorozence

Termeregulace tělesné teploty u novorozence

Jak už bylo uvedeno, patří člověk od narození mezi homoiotermní organismy, přestože se rodí s nevyvinutou termoregulací. Nezralost se projevuje neschopností třesové termogeneze (nejsou myelinizované motorické dráhy, které tento proces zajišťují). Jako náhrada slouží netřesová termogeneza, která se uplatňuje asi do půl roku života: V hnědé tukové tkáni, které má novorozenec poměrně hodně (hlavně mezi lopatkami, v horní části krku a kolem důležitých orgánů), je množství malých tukových kapének, mitochondrií a noradrenergních zakončení. Jestliže přijde chladový impuls, vyplaví se noradrenalin a uvolní z tukových kapének volné mastné kyseliny. Ty působí na mitochondrie a ovlivní dýchací řetězec tak, že se pozastaví tvorba ATP a tvoří se pouze teplo. Něco podobného se děje při chemické termogenezi u dospělých, ale účinnost je pouze 10 % proti chemické termogenezi u novorozence.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář