Tělesná teplota – teplota slupky a jádra

Tělesná teplota – teplota slupky a jádra

Normální tělesná teplota lidského těla kolísá mezi 35,8 – 37,4 oC. Je to teplota naměřená v axile a závisí na aktivitě a stavu organismu, na teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu v okolí a na oblečení měřeného. Říká se jí teplota slupky. Slupka jsou ty části těla, jejichž tělesná teplota se částečně mění vlivem okolí (horní a dolní končetiny, hlava a povrchové vrstvy těla). Teplota jádra je proti tomu relativně konstantní, nezávislá na okolí. Je to teplota v hrudní a břišní dutině a její hodnota v játrech je 39 – 40 oC. Zevním měřením se teplota jádra nedá změřit, ale její změny nejlépe sleduje hodnota rektální teploty. (Za fyziologických okolností je rektální teplota o 0,5 oC vyšší než teplota v axile.) Teplota jádra je udržovaná ve stálém rozmezí díky tomu, že je od okolí izolovaná kůží, podkožním vazivem a tukovou vrstvou.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář