Syndrom karpálního kanálu ( tunelu)

Syndrom karpálního kanálu ( tunelu)

 

Syndrom karpálního kanálu nebo také syndrom karpálního tunelu, lidově karpál. Nezřídka se setkáváme s lidmi, kteří mají bolesti v prstech nebo bolesti celé ruky, zejména v noci. Většinou si myslí, že je to způsobeno “špatnou” krční páteří. Nemusí tomu tak být a pomocí poměrně jednoduché operace jim může být bolest zcela odstraněna. Na druhé straně pokud operaci nepodstoupí, může se u nich vyvinout nevratné poškození nervu a citlivost prstů se zcela ztratí.

Co je to vlastně karpální kanál nebo tunel ?

schéma karpálního kanálu

schéma karpálního kanálu

Když se podíváte na svoji ruku dlaní k sobě, zjistíte, že vlastní ruka je dobře ohraničena od předloktí tzv. zápěstní rýhou. Pokud ohnete všechny prsty do dlaně, tak Váš prsteníček Vám ukazuje, kde s největší pravděpodobností karpální tunel končí.

kožní řez po označení si konce karpálního kanálu pomocí ohnutí 4. prstu do dlaně

kožní řez po označení si konce karpálního kanálu pomocí ohnutí 4. prstu do dlaně

Karpální kanál je tedy prostor jdoucí v ose předloktí a ruky od zápěstní rýhy cca 5 cm. Jeho stěny tvoří na spodině a po stranách zápěstní kůstky a vazy a přes tento žlábek je natažen karpální vaz.

Nervus medianus

průběh nervus medianus - středového nervu. Zajišťuje citlivost pro palec, ukazovák, prostředník a polovinu prsteníčku

průběh nervus medianus – středového nervu. Zajišťuje citlivost pro palec, ukazovák, prostředník a polovinu prsteníčku

Obsahem karpálního tunelu jsou šlachy ohýbačů prstů a také 1 významný nerv – nervus medianus – nerv středový. Jako každá struktura v lidském těle i nervy potřebují ke svému životu dostatek krve, která je přiváděna přes pleteně jemných cév.

Nervus medianus zajišťuje citlivost palce, ukazováčku, prostředníčku a poloviny prsteníčku. Pokud dojde z jakékoli příčiny ke zmnožení obsahu karpálního tunelu, jako první budou utlačeny právě jemné cévní pleteně, které přestanou dodávat krev středovému nervu a ten strádá, což se projevuje bolestmi, brněním a dalšími příznaky.

Zmnožení obsahu karpálního kanálu může být způsobeno zmohutněním šlach nebo jejich obalů pře přetížení ruky nezvyklou prací, dlouhodobou prací s myší nebo nevhodnou polohou ruky při práci. Rovněž může k útisku dojít při revmatickém onemocnění ruky, po úrazech a zlomeninách, nádorových onemocněních a jiných.

Jaké jsou další příznaky

Kromě bolestí, brnění může dále pacient pozorovat oslabení jemných pohybů prstů a zejména charakteristických nočních bolestí, které nutí k probuzení. Pacient přestává s rukou pracovat jako dřív a stává se manuálně méně zručným, nedokáže např. udělat špetku z prstů. Někdy dochází k výraznému oslabení svalstva na palcovém valu. Typická je rovněž bolest při poklepu na oblast zápěstí.

U některých pacientů se onemocnění syndromem karpálního kanálu neprojevuje přesně tak, jak je popsáno výše. Někdy bolesti vystřelují od zápěstí do předloktí a výjimečně může být bolest pociťována i v rameni.

Při vzniku bolestí se pacient většinou sám naučí svěsit ruce dolů. Naopak většinou není možná delší práce s rukama nad hlavou.

Jak postupovat

S výše popsanými problémy se většinou obracíte na svého obvodního lékaře. Ten by Vás měl poslat na kontrolní neurologické vyšetření, které odhalí, zda-li potíže přeci jen nejsou od krční páteře a tudíž operace by neměla smysl. Pokud i neurolog si myslí, že se jedná o syndrom karpálního tunelu, provede Vám tzv. EMG, čili elektromyografické vyšetření. Pomocí tenkých jehliček, které Vám zavede do určitých míst na předloktí a ruce, zjistí, jestli je nerv poškozen nebo ne. S výsledkem EMG se poté dostavíte na odbornou chirurgickou ambulanci, kde Vám bude nabídnuta léčba.

Léčba

velikost kožního řezu ve dlani

velikost kožního řezu ve dlani

pohled přes kožní řez na nervus medianus

pohled přes kožní řez na nervus medianus

Pokud je postižení středového nervu mírného stupně, není třeba ihned přistupovat k operačnímu řešení. Je možné se pokusit onemocnění ovlivnit pomocí léků, které snižují otok a tím zmenší tlak v karpálním kanálu. Toto řešení většinou není úspěšné a pacientovi se obtíže zhoršují a nakonec ho dovedou k operaci. K operaci je rovněž nutné přistoupit i poškození nervu středního a těžkého stupně.

Operace je vlastně přeříznutí karpálního vazu. Tím se tunel změní ve žlábek, tlak výrazně zeslábne a jemné cévní pleteně mohou opět normálně zásobovat nervus medianus. Zkušenému operatérovi trvá výkon cca 20 min. Provádí se v místním umrtvení, jen výjimečně je operaci nutné provést v celkové narkóze.

Dle našich zkušeností je lepší, pokud se operovaná ruka znehybní pomocí sádrové fixace. Není to však nutné a závisí na zvyklostech pracoviště. Po týdnu se sádrová fixace odstraní a pacient započne rehabilitovat. Za dva týdny vytahujeme stehy.

Pooperační průběh

Nelze počítat s tím, že ihned po operaci dojde k úplnému návratu citlivosti prstů. Závisí na době útlaku nervu a jeho stupni poškození. Je nutné počítat i s delší dobou až 1 roku, než se citlivost upraví. Konečná citlivost nemusí dosahovat úrovně před operací.

Na druhé straně dobrou informací pro pacienty je, že noční bolesti vymizí ihned po výkonu.

Celková pooperační doba neschopnosti může být od 1 měsíce, dle rychlosti rehabilitace.

Komplikace

Během operace se pracuje se středovým nervem, který se uvolňuje. I při dobrém chirurgickém postupu může dojít k malým poraněním nervu, velice zřídka k event. natětí nervu. To by zapříčinilo částečný nebo úplný výpadek citlivosti prstů nervem zásobovaných.

Další komplikace souvisí s běžným hojením ran – infekce, krvácení, špatné hojení.

autor: MUDr. Ivan Justan
recenze: Doc.MUDr. Jiří Samohýl, CSc.

 

 

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář