Spokojenost pacientek s mamární rekonstrukcí

Spokojenost pacientek s mamární rekonstrukcí

Rekonstrukce prsu je náročný proces, který pacientce nepochybně připraví řadu nepohodlí. Jak vyplývá z předchozího textu, jedná se vždy o jednu nebo více operací spojených s kratší či delší dobou rekonvalescence. Riziko neplánovaných komplikací po těchto výkonech rozhodně není zanedbatelné. Může se i stát, že některá z metod rekonstrukcí zcela selže. Pak se lze pokusit o rekonstrukci jinou metodou, ve vzácných případech se již další rekonstrukce nedoporučuje.

Není možné dopředu říci, jaký bude výsledek rekonstrukce u konkrétní pacientky a jak bude s rekonstrukcí spokojena. Z literárních údajů a zkušeností vyplývá, že přibližně 4 z 5 žen bývají s výsledkem rekonstrukce celkově spokojeny a kdyby se mohly znovu rozhodnout, volily by stejný postup.

Bohužel neexistuje možnost, jak ženám dopředu poskytnout záruku uspokojivého výsledku. Mamární rekonstrukce s sebou nese možnost zlepšení kvality života, ale na druhé straně také nezanedbatelné riziko. Konečné rozhodnutí je na ženě samotné a její motivace je pro úspěšný výsledek velmi důležitá.

 

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář