Spánková medicína

Spánek je pro život člověka a správné fungování organizmu nezbytný, je to jedna ze základních potřeb člověka. Pravidelně se opakuje každý den a slouží k obnově psychických a fyzických sil a k regeneraci centrálního nervového systému. Ve spánku dochází k ukládání paměťových stop a probíhá celá řada metabolických a hormonálních pochodů. Člověk ve spánku stráví asi třetinu života. Dá se říci, že kvalita spánku do jisté míry ovlivňuje i kvalitu života. Poruchy spánku patří k nejčastějším onemocněním. Dospělí se s poruchami spánku setkávají až ve 40 %, i když nejčastěji jde o nespavost.

Plicní lékařství se zaměřuje především na poruchy dýchání ve spánku. Nejčastější poruchou dýchání ve spánku z hlediska nemocnosti a úmrtnosti je obstrukční spánková apnoe (OSA). Významný a i z hlediska prevence je důležitý vztah OSA (obstrukční spánková apnoe) ke kardiovaskulárním a metabolickým onemocněním, především díky možnostem účinné léčby.

Spánková medicína je nyní multidicsiplinárním oborem s pokračující mezioborovou spoluprácí nejen klinických, ale i řady teoretických oborů, je důležitou oblastí preventivní medicíny a v současné době se stala součástí pregraduální i postgraduální výuky. OSA ( obstrukční spánková apnoe) je celosvětově v posledních dvaceti letech považována za důležitý zdravotní problém. Této problematice je věnována stále větší pozornost, a to i mimo jiné díky narůstajícímu počtu obézních osob se zvýšenou nemocností a úmrtností a rozšiřujícímu se počtu spánkových laboratoří.

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

HOBZOVÁ, M. Spánková medicína v pneumologii. Obstrukční spánková apnoe. Postgraduální medicína, 2011; 13: 666-672.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář