Smyslové orgány

Smyslové orgány představují zařízení, jimiž vstupují informace o zevním prostředí nebo o jeho vlivech na lidské tělo do našeho vědomí. Naše čidla, která jsou na různém vývojovém stupni z hlediska fylogeneze, nejsou v živočišné říši zdaleka nejdokonalejší. Zrak je daleko lepší u ptáků, čich u čtyřnohých savců ( pes ) atd.

Ústrojí čichové

Ústrojí čichové zaujímá sliznici stropu dutiny nosní, horní skořepy a protilehlé přepážky nosní. V této oblasti jsou rozloženy čichové buňky. Tato oblast má nažloutlé zbarvení na rozdíl od zbývajících částí dutiny nosní, jejichž sliznice je narůžovělá.

čichové buňky

čichové buňky

Ústrojí chuťové

Základní jednotkou ústrojí chuťového je chuťový pohárek. Představuje ho malé tělísko tvaru soudečku, uložené ve slizničním epitelu. Povrchový konec nedosahuje až úrovně epitelu. Nad pohárkem se vytváří mělká jamka.

Chuťové pohárky se vyskytují především na jazyku, dále rovněž ve tvrdém a měkkém patře, na zadní stěně hltanu. Chuť má 4 základní složky :

 • sladko
 • slano
 • hořko kyselo


Ústrojí zrakové

Zrakovým orgánem je koule oční. Oko je uloženo v dutině očnicové, kde je obklopeno tukovým polštářkem. Dále jsou zde pomocná zařízení oka:

 

 • očnicové svaly
 • víčka
 • slzné žlázy
 • vývodné cesty slzné
  okohybné svaly

  okohybné svaly

  slzný aparát

  slzný aparát

  Koule oční má přibližně kulovitý tvar. Je složena ze dvou jakoby do sebe vsunutých koulí. Zadní část koule oční v rozsahu bělimy má průměr 22 až 24 mm, přední část ( představovaná rohovkou ), má průměr 14 až 16 mm.

  Ústrojí statické a sluchové

  Lidské ucho obsahuje 2 čidla: vývojově mladší čidlo sluchové a vývojově starší čidlo statické. Sluchové a statické ústrojí je tvořeno třemi částmi:

  • zevní ucho: boltec zevní zvukovod bubínek
  • střední ucho: dutina středoušní obsahuje sluchové kůstky ( kladívko kovadlinka třmínek ) a s nimi spojené svaly, sluchová trubice
  • vnitřní ucho : kostěný labyrint, v němž je uložen blanitý labyrint

  S výjimkou části zevního ucha je sluchové a statické ustrojí obsaženo ve spánkové kosti.

  blanitý labyrint, hlemýžď

  blanitý labyrint, hlemýžď

Sdílej příspěvek

Opustit komentář