Širší souvislosti syndromu obstrukční spánkové apnoe

Širší souvislosti syndromu obstrukční spánkové apnoe

Nekvalitní spánek, mikroprobouzení, opakované poklesy okysličení v průběhu spánku a opakující se vzestup systémového krevního tlaku při ukončení apnoe mají nepříznivé metabolické a kardiovaskulární následky.

U pacientů s OSA je rychlejší kornatění tepen, častěji se vyskytuje ischemická choroba srdeční, srdeční a mozkový infarkt, poruchy srdečního rytmu, akutní srdeční selhání. Je udáván dvakrát vyšší výskyt zvýšeného krevního tlaku a vysoké procento pacientů (až 40%) s vysokým krevním tlakem, který je obtížně ovlivnitelný léčbou má nediagnostikovanou OSA. Bylo prokázáno snížení krevního tlaku v nočních hodinách u pacientů léčených CPAP (léčebná metoda trvalým přetlakem v horních dýchacích cestách). Uvažuje se i o spojení OSA s poruchami metabolismu, u pacientů s OSA bývá větší tendence ke vzniku onemocnění cukrovkou, což také souvisí s častějším výskytem obezity u těchto pacientů.

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

ŠONKA, K. a kol. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. Grada Publishing, 2004, 247 s.

NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. et al. Poruchy spánku a bdění. Galén, 2007, 345 s.

TKÁČOVÁ, R. Spánkové apnoe a ochorenia kardiovaskulárného systému. Galén, 2006, 194 s.

HOBZOVÁ, M. Spánková medicína v pneumologii. Obstrukční spánková apnoe. Postgraduální medicína, 2011; 13: 666-672.

HOBZOVÁ, M., NAKLÁDALOVÁ, M., KOLEK, V. Syndrom obstrukční spánkové apneo a zdravotní způsobilost k práci. Pracov Lék, 2008; 60: 17-21.

HOBZOVÁ, M. Syndrom obstrukční spánkové apnoe. Interní medicína pro praxi, 2010; 12: 148-151.

McNICHOLAS, W.T., BONSIGNORE, M., R. Sleep apnoea. European Respiratory Monograph 50, ERS Journals Ltd., Sheffield, 2010, 423s.

KLOZAR, J. Jak odstranit chrápání? Intern Med 2011; 13: 51-53

BRADLY, T.,G., FLORAS, J.,S. Obstructive sleep apnoea and its cardiovascular

consequences. Lancet, 2009; 373: 82-93.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář