Rozhodnutí o časování rekonstrukce

Rozhodnutí o časování rekonstrukce

Jak vyplývá z předchozích odstavců, je někdy velmi těžké rozhodnout, zda zvolit okamžitou nebo odloženou rekonstrukci. Kromě toho, co by si žena nejvíce přála, hraje hlavní roli již zmíněné ozařování.

U některých žen je již před operací možno říci, že pravděpodobnost ozařování je velmi malá. Pak lze bez větších obav zvolit okamžitou rekonstrukci.

Naopak u některých pacientek je již před operací téměř jisté, že radioterapie bude doporučena. Pak je lépe vyčkat na rekonstrukci odloženou.

Bohužel, v řadě případů se před operací velmi těžko potřeba pooperačního ozáření odhaduje. Záleží pak na ženě samotné, jak intenzivně si okamžitou rekonstrukci přeje a zda je ochotna podstoupit riziko komplikací, pokud bude oblast prsu muset být ozářena.

 

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář