Rosacea – rhinophyma

Rosacea, růžovka nebo také akne dospělých je chronické onemocnění kůže obličeje, které svého hostitele může trápit řadu let svým kolísavým průběhem. Projevuje se začervenáním obličeje a ve své konečné podobě vyúsťuje ve tvorbu rhinophymy ( rinofymy ) – obrovského květákovitého nosu. Ještě vážnější komplikací je poškození rohovky s následnou ztrátou zraku.

Příčina

Rosacea neboli růžovka není nemocí vzácnou. Udává se, že postihuje až 10% populace. Projevuje se začervenáním, tvorbou žilek a pupínků na kůži obličeje, které čas od času mizí a znovu se objevují. Může dokonce dojít k jejich zánětu a následnému hnisaní.

Při vzniku růžovky, rosacei jsou podstatné dvě vlastnosti kůže. Tvorba mazu a schopnost roztažení krevních cév ( přechodné roztažení krevních cév obličeje všichni známe, když se „červenáme“ ). Rosacea se začíná projevovat začervenáním na tvářích, nose, bradě a čele. Jen ve výjimečných případech se rovněž objevuje na hrudi, skalpu, uších či jinde. Protože se jedná o onemocnění chronické, zdlouhavé, barva se postupně ze světle červené mění na tmavší a tmavší, zároveň se prohlubují „ďolíčky“ a obličej se stává nepravidelným, zhrubělým. Proto se onemocnění někdy nazývá jako akné dospělých, ale na rozdíl od akné nemá ucpané černé póry (komedony). V posledním stádiu onemocnění se zvýrazňuje ďolíčkovatění nosu, který se stává květákovitým, mohutným a typickým pro tuto chorobu – vytváří se rhinophyma ( rinofyma ). Rhinophyma byla a je považována ostatními lidmi za znak alkoholismu a pijáků vína. Na jedné straně je nutné příjmout fakt, že vznik rosacei je podporován vlivem alkoholu, který působí roztažení cév a typické začervenání obličeje i s objevením žilní kresby, na druhé straně musíme rovněž připustit, že ne jen alkohol se na vzniku růžovky podílí. Na vzniku legendy o souvislosti alkoholu při rozvoji onemocnění mělo možná vliv i začervenání a krvavý vzhled očí, které můžou být postiženy růžovkou. Dochází k zánětům spojivek a pacient může při neléčené formě i oslepnout.

pohled na pacienta s rhinophymou

pohled na pacienta s rhinophymou

pohled na pacienta s rhinophymou

pohled na pacienta s rhinophymou

Jak je uvedeno výše, onemocnění se objevuje kolem 30. roku věku u žen i u mužů. U žen většinou nedochází k tak rozsáhlému postižení, jelikož ženy rychleji než muži vyhledají odbornou pomoc a jsou včas zaléčeny. Ženy jsou postiženy častěji a uvádí se spojitost s tzv. keltským typem pokožky, který je světlý a citlivý na povětrnostní podmínky. Muži, ačkoli je u nich výskyt nižší, většinou nechávají onemocnění dlouhou dobu bez povšimnutí a proto se u nich můžeme setkat i s extrémními deformitami nosu.

V poslední době se objevují články, které poukazují na souvislost mezi funkcí trávicí soustavy a vznikem rosacei. Jako možné vyvolávající faktory jsou obviňovány antibiotika, zejména jejich časté používání, které vede k vyhubení vlastní střevní mikroflóry. Také se nedoporučuje překyselování zažívacího traktu, ostrá jídla, horké nápoje. Určitou váhu může mít užívání hormonální antikoncepce, která působí všeobecné roztahování cév ( ne jen na obličeji, ale i např. tvorbou žilek na končetinách ).

Prevence

Prevence spočívá v omezení, resp. vyloučení vlivů, vedoucích ke zvýšenému prokrvení. Člověk s růžovkou se má vyvarovat horkých nápojů, kořeněných, ostrých jídel, kofeinu a alkoholu, vyhýbat se slunci, umývat se spíše chladnou vodou, neužívat mastné krémy a pleťové vody s alkoholem a lak na vlasy. Doporučeno je rovněž vyhnout se sauně a místo mýdla se mýt gelem nebo pleťovým mlékem.

Formy rosacei

Všeobecně se uvádí 4 podtypy rosacei podle různého stupně podobnosti a projevů symptomů.

Erythematotelangiectatic rosacea charakteristická podle trvalého začervenání obličeje, na kterém může být viditelná cévní kresba.
Papulopustular rosacea se projevuje rovněž trvalým začervenáním obličeje, spojeným s tvorbou ďolíčků a hrbolů.
Phymatous rosacea poznáme podle ztluštělé kůže, někdy nadbytek tkáně tvoří rinofymu.
Ocular rosacea je nejhorším stádiem, kdy jsou již postiženy oči. Pacienti trpí vysycháním očí, slzením, otokem víček a pokud je postižena i rohovka, může dojít i ke ztrátě zraku.

Výše popsané dělení vlastně doprovází vývoj vlastní rosacei. Jednotlivé znaky se nemusí projevovat přesně tak, jak je popsáno, některé formy u určitých pacientů nastupují rychleji, jiné pomaleji. Je nutné rosaceu včas diagnostikovat a započít s léčbou. Pro chirurga je zajímavá léčba stádia rhinophymy.

Léčba

Jaký léčebný postup bude zvolen, závisí na formě a stádiu růžovky. Základem by měla být dobrá spolupráce s kožním lékařem, který vede účinnou terapii. Většinou je založena na krémech nebo gelech s obsahem metronidazolu nebo antibiotik. Někdy pacienti užívají pasty s ichtamolem. V těžších stádiích bývá nutná i celková léčba pomocí tablet.

Pro chirurga je určena korekce rozšířených žilek a deformit nosu – rinofymy. Rozšířené žilky se mohou odstranit pomocí diatermické koagulace nebo pomocí laseru. Nadbytečnou tkáň nosu nebo i v jiných lokalitách je nutné korigovat pomocí plasticko chirurgických zákroků.

tentýž pacient po operaci

tentýž pacient po operaci

tentýž pacient po operaci

tentýž pacient po operaci

Pacienti by se měli vyvarovat užívání kortikoidů, které sice v prvních fázích onemocnění mohou vést k úlevě a úpravě stavu, ale jejich nežádoucím vedlejším účinkem je ztenčení kůže a tvorba bohatší cévní kresby v pokožce. To může způsobit návrat onemocnění v těžším stupni.

autor: MUDr. Ivan Justan
recenze: Doc.MUDr. Jiří Samohýl, CSc.

 

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář