Rizikové faktory pro vznik obstrukční spánkové apnoe

Rizikové faktory pro vznik obstrukční spánkové apnoe

Hlavním rizikovým faktorem je obezita. K rozvoji OSA ( obstrukční spánková apnoe) dochází častěji u mužů a ve vyšším věku. Také poloha na zádech vede k OSA gravitačními mechanismy a způsobuje posun jazyka dozadu. Je také známo, že konzumace alkoholu večer před spánkem zvyšuje četnost a délku trvání apnoí. Podobný efekt mají i léky způsobující svalové uvolnění.

Různé studie také ukazují, že příčina vzniku OSA je geneticky předurčena (tvar dolní a horní čelisti, hormonální a metabolické poruchy, rozložení tělesného tuku). Rodinný výskyt OSA byl prokázán celou řadou studií u dětí i dospělých, obézních i neobézních. Nejčastěji je udávané riziko rodinného výskytu poruchy dýchání ve spánku dvakrát vyšší.

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

ŠONKA, K. a kol. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. Grada Publishing, 2004, 247 s.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář