Řízení příjmu potravy

Řízení příjmu potravy

Příjem potravy je řízen z hypothalamu, kde se v laterální části nalézá centrum pro příjem potravy. Je-li toto centrum stimulováno, dochází k nadměrnému příjmu potravy (hyperfagii). Ve ventromediální části hypothalamu se naproti tomu nalézá centrum sytosti, které, je-li stimulováno, vede organismus k odmítání potravy (anorexii). Tato základní centra jsou ovlivňována celým souborem informací:

  • teplotou krve protékající hypothalamem (teplá krev vede ke snížení příjmu potravy)
  • aktivitou glukostatických buněk v hypothalamu (registrují glykémii a pokles systémové glykémie vede k aktivizaci centra pro příjem potravy)
  • impulzy z kůry (časový rozvrh příjmu potravy)
  • podmíněnými reflexy (pohled na jídlo, povídání o jídle, případně pohled na člověka, který jí, zvětšuje pocit hladu)
  • hladovými kontrakcemi žaludku, které se objevují několik hodin po požití potravy a jsou považovány za nejdůležitější periferní informaci vedoucí k pocitu hladu
  • chladovými nebo tepelnými impulzy z okolí organismu (ve velkém horku ztrácejí lidé chuť k jídlu)
  • stresem (lidé ve stresu mají daleko větší spotřebu potravy)
  • některými hormony ( hlavně hormony štítné žlázy, cholecystokininem, ale také např. bombesinem, které přímo ovlivňují aktivitu center pro příjem potravy)
  • laděním organismu: lidé depresivně ladění mají větší sklony k přejídání
  • leptinem. Leptin je nový hormon, objevený teprve nedávno, který se účastní řízení metabolismu, a jeho hlavním úkolem je pravděpodobně podávat hypothalamu zprávu o stavu tukových energetických zásob. Opakem hladu je pocit sytosti.

Základní pocity, které vedou k potravovému chování (vyhledání a požití potravy) jsou hlad a chuť. Hlad je subjektivně vnímaný stav, vyvolaný pocitem prázdného žaludku, hladovými kontrakcemi ale také psychikou. Pojem chuť je často zaměňován s pojmem hlad, ale většinou znamená touhu po zcela určitém jídle. V poslední době se předpokládá, že chuť na nějakou potravinu je často vyvolána potřebou určité látky v této potravině obsažené.

Opakem hladu je pocit sytosti.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář