Řízení metabolismu cukrů

Řízení metabolismu cukrů

Hormony slinivky břišní.

Cukry jako hlavní zdroj energie mají zajištěno několikanásobné řízení své hladiny. Podílejí se na něm kromě inzulinu a glukagonu také glukokortikoidy (viz dále), hormony štítné žlázy, adrenalin a růstový hormon. Jediným hormonem, který glykémii snižuje je inzulín.

Základním vyšetřením poruch glycidového metabolismu je vyšetření glykémie nalačno a vyšetření ranní moče na glukózu a ketolátky (projev katabolismu tuků). K posouzení poruch s hraničními laboratorními nálezy slouží OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) čili glykemická křivka. Toto vyšetření se provádí tak, že se podá jeden gram glukózy na jeden kilogram hmotnosti vyšetřovaného rozpuštěný v půl litru tekutiny.

Z naměřených hodnot glykémie (nalačno a během vyšetření čtyřikrát po půl hodině) se hodnotí

  • výchozí hladina glykémie (normálně 3,5 – 5,5 mmol/l)
  • doba, kdy křivka dostoupila vrcholu (normálně za 30 minut, u diabetika nejdříve za 45 min)
  • zda hodnota přestoupila ledvinový práh (za normálních okolností nepřestoupí)
  • kdy se křivka vrátila k původní hodnotě (u zdravého člověka do dvou hodin). U zdravého člověka může po překonané hyperglykémii nastoupit hypoglykémie (posthyperglykemická hypoglykémie) způsobená zvýšenou hladinou inzulínu, který se nestačil rozložit.

Podle tvaru křivky lze usuzovat na normální typ (glykémie nepřekročí 5,6 mmol/l), latentní diabetes a diabetes mellitus. Pokud se objeví při normálním tvaru křivky v moči glukóza, svědčí to pro snížení ledvinného prahu pro glukózu

Sdílej příspěvek

Opustit komentář