RH systém

V erytrocytární membráně je 6 Rh antigenů, Rh proto, že byly poprvé použity jako antigeny proti krvinkám opice Macaccus rhesus. Jsou to antigeny C, D, E, c, d, e; účinný antigen je pouze D, který má klinický význam. Ve střední Evropě 85% populace má D antigen. Tito lidé jsou Rh pozitivní (Rh+). 15% populace tento antigen nemá a jsou tedy Rh negativní. Protilátky antiD jsou ovšem vytvářeny Rh+ osobami až poté, když se setkají s antigenem D, což trvá několik měsíců. Především je to při porodu, kdy dětské D erytrocyty se setkají s krví matky a dále při transfuzi Rh+ krve lidem Rh-. Jestliže je matka Rh- a plod Rh+, může při druhém těhotenství vzniknout inkompatibilita, která může vyústit až v morbus hemolyticus neonatorum (erythroplastosis foetalis). Toto onemocnění může vzniknout už i při prvním těhotenství a to proto, že za normálních okolností placenta zabraňuje styku krve matky s krví plodu, ale protože je 10-30% placent je poškozených, pak k tomuto styku dochází mnohem častěji. To znamená, že krev matky se může s krví plodu dostat do styku dříve než při porodu. Matka Rh- vytváří proti antigenu D v krvi dítěte aglutininy, (protilátky), které prostupují placentou při jejím poškození a způsobují hemolýzu erytrocytů plodu. To je zejména důležité při druhém těhotenství, kdy by mohlo dojít k poškození plodu. Největší nebezpečí je, když otec je Rh+, dítě rovněž Rh pozitivní, tzn., že má antigen D, a matka je Rh-. V současné době musíme sledovat i u prvního těhotenství titr protilátek a po porodu u inkompatibilních Rh systému provést anti-D profylaxi; do 72 hodin nejdéle vstříkneme Rh- matce anti-D gamaglobulin, takže u ní nenastane tvorba protilátek anti-D a další těhotenství může probíhat zcela normálně. Krevní antigeny lze použít jak už bylo uvedeno k určení otcovství. Používají se také k určení genetických vlastností různých skupin, národů a ras. Víme např., že Rh pozitivita a negativita je u černochů 50% Rh+ a 50% Rh-, u žluté populace je zase nejčetnější skupina O, u populace Indiánů nejčetnější skupina AB apod. Z hlediska mediciny je pak důležité určování krevních skupin, které se používá při praktickém provádění krevní transfuze, což je rutinní výkon ve všech lékařských zařízeních.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář