A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Tkáňová expanze

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – Tkáňová expanze

Tkáňová expanze je proces, jehož účelem je roztáhnout měkké tkáně v místě rekonstruovaného prsu tak, aby mohly bez většího napětí překrýt implantát. Expanze se provádí pomocí tzv. tkáňového expandéru. Je to pomůcka podobná vyfouknutému balónku, která se při operaci vloží do svalové kapsy v místě rekonstruovaného prsu.

Po dobu následujících týdnů se expandér postupně plní tekutinou. To vyžaduje krátké návštěvy v ambulanci vždy cca 1x týdně. Po několika týdnech je dosaženo požadovaného objemu, tj. dojde k patřičnému roztažení (expanzi) svalů a kůže. Expandér se ještě několik týdnů ponechá ve svalové kapse, aby si tkáně přivykly na roztažení. Celková doba expanze se většinou pohybuje v rozmezí 2 – 6 měsíců. Poté následuje operace, kdy se expandér vymění za trvalý implantát.

Současně s tím je možno provést operační úpravu druhého prsu k dosažení uspokojivé souměrnosti (symetrie). Implantátem totiž často nelze docílit stejného tvaru, jako má druhý prs. Podrobnosti s vámi bude diskutovat lékař, ale v zásadě je na pacientce samotné, zda si úpravu druhostranného prsu bude přát či ne.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář