A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – rizika a komplikace

A) REKONSTRUKCE IMPLANTÁTEM – rizika a komplikace

Rizika a možné komplikace při rekonstrukci implantátem

Jako u každé operace, i při zavádění tkáňového expandéru nebo implantátu může dojít ke komplikacím. Snažíme se jim předcházet, ale přesto se mohou vyskytnout. Ačkoli níže uvedený výčet může vypadat hrozivě, většina pacientek bývá s průběhem i výsledkem rekonstrukce prsu implantátem spokojena.

Místní komplikace

Nejčastější komplikace v místě expandéru nebo implantátu jsou: pooperační infekce, částečné odumření (tzv. nekróza) kůže nad tkáňovým expandérem nebo implantátem, krevní výron (hematom), nahromadění tkáňové tekutiny (serom), delší hojení rány nebo i odumření povrchových vrstev spojené s protlačením implantátu navenek (extruze). Tělo pacientky vytváří postupem času kolem implantátu vazivové pouzdro (tzv. kapsula). Někdy je toto pouzdro tak výrazné, že rekonstruovaný prs postupně tvrdne a sníží se jeho pohyblivost. Tento stav se nazývá kapsulární kontraktura. Někdy je patrné mírné zřasení kůže nad implantátem. Implantát může rovněž nežádoucím způsobem změnit svou polohu, posunout se. Vzácně může dojít i k úniku jeho náplně.

Důležité je, že přítomnost implantátu, jakožto cizího materiálu, zvyšuje riziko infekce v oblasti prsu. Toto riziko trvá po celou dobu, co je implantát v těle přítomen. Proto je vhodné, aby při jakékoli další operaci nebo probíhající infekci pacientka užívala antibiotika.

Nebezpečí všech uvedených komplikací je zvýšeno, pokud pacientka prodělala ozáření (radioterapii) na oblast prsu, ať již před rekonstrukcí, nebo po ní.

Celkové komplikace

Během procesu rekonstrukce implantátem může dojít i ke komplikacím na vzdálených místech těla, např. k žilní trombóze dolních končetin nebo k plicní embolii. Tato rizika jsou však při jakékoli operaci.

Řešení a následky komplikací

Případné komplikace si mohou vyžádat např. podání antibiotik nebo dalších léků. Někdy je dokonce nutná neplánovaná operace, jako výměna implantátu nebo jeho úplné odstranění. Pak se lze pokusit o rekonstrukci jiným způsobem, někdy však další rekonstrukce není možná. Podrobnosti vám na vyžádání sdělí lékař.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář