Průtok krve ledvinami

Průtok krve ledvinami

Každá ledvina je zásobena renální arterií, která přímo odstupuje z aorty. Před vstupem do ledvin se renální arterie dělí na dvě až tři větve, které zásobují horní, střední a dolní část ledvin. Arterie se v ledvinách dále dělí, až z obloukovitých arterií (arteriae arcuatae) odstupují arterie interlobulární, které dávají vznik aferentním arteriolám, přivádějícím krev do glomerulů.

U zdravého dospělého člověka protéká ledvinami 1300 ml krve za minutu, což je 1700 l krve za den a odpovídá to 25% minutového srdečního výdeje. Tento velký průtok ledvinami není důležitý kvůli renálnímu metabolismu, ale kvůli funkci ledvin – umožňuje dostatečnou renální filtraci a tím odstraňování odpadních látek z krve. Denně se utvoří 180 l ultrafiltrátu (primární moči) a přibližně 1,5 l definitivní hypertonické moči.

Většina krve protéká kůrou ledvin, dřeň je velice málo prokrvená (protéká jí 1 – 2% objemu krve, protékající ledvinou). Důvod je prostý: větší průtok krve by vymýval ionty a nedosáhlo by se osmotické stratifikace dřeně.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář