Princip operací zhoubných nádorů prsu

Princip operací zhoubných nádorů prsu

Léčba zhoubných nádorů prsu začíná zpravidla operací. Často je nutné operovat nejen samotný nádor v prsu, ale provést zákrok i v oblasti spádových mízních uzlin. Ty se nacházejí v podpaží, méně často v oblasti hrudníku. Podrobnější informace o operacích uzlin vám sdělí lékař. Další text se bude věnovat výhradně operacím prsu.

V současnosti se používají dva základní typy operačních výkonů:

  • odstranění části prsu,

 

  1. odstranění celého prsu.

1) Odstranění části prsu – parciální mastektomie

Některé nádory lze chirurgicky odstranit tak, že prs zůstane zachován. Při operaci se odstraní pouze nádor s lemem okolní nepostižené tkáně. Jde tedy o částečné odstranění prsu odborně nazývané parciální mastektomie. Operace může tvar prsu změnit, přesto bývá tento postup pro ženu šetrnější než odstranění celého prsu. U zhoubných nádorů je po parciální mastektomii nezbytné pooperační ozáření. Jinak je zvýšené riziko, že se nádor znovu objeví.

Někdy se při mikroskopickém vyšetření (přibližně 1 – 2 týdny po operaci) ukáže, že odstranění nádoru nebylo dostatečné. Potom je třeba operaci zopakovat a její rozsah rozšířit. Tzn. vzít větší část prsu než původně, někdy dokonce prs celý.

Pokud je nádor vzhledem k velikosti prsu malý a je příznivě umístěn, pak po parciální mastektomii zůstává pouze krátká jizva na kůži a velikost ani tvar prsu se v podstatě nemění. Pokud je nádor větší, nebo jde o několik nádorů blízko sebe, může být následkem operace kromě viditelné jizvy i podstatná změna tvaru či velikosti prsu. Kosmetický výsledek parciální mastektomie lze pak zlepšit pomocí tzv. onkoplastických technik. Při nich se tkáň prsu přeuspořádá, aby byl prs tvarově co možná nejpřirozenější.

Jak bude prs po parciální mastektomii vypadat, můžeme odhadnout jen přibližně. Velkou roli hraje nejen operace samotná, ale i schopnost hojení a reakce tkání na následné ozáření.

2) Odstranění celého prsu – totální mastektomie, radikální modifikovaná mastektomie

Některé nádory je nutno léčit odstraněním celého prsu. Tuto operaci v lékařské terminologii označují pojmy jako totální mastektomie, simplexní mastektomie, radikální modifikovaná mastektomie. Je možné setkat se i s jinými názvy. Při zákroku se odstraní bradavka, dvorec, část okolní kůže a celá prsní žláza s přiléhajícím tukem. Pokud se žena nerozhodne pro okamžitou rekonstrukci, pak se kožní okraje sešijí k sobě a na místě někdejšího prsu zůstane plochá jizva.

Rozhodnutí, zda odstranit pouze část prsu, nebo prs celý, bývá v některých případech velmi obtížné a tuto otázku je třeba podrobně prodiskutovat s lékařem. Zde uvedeme pouze orientační přehled situací, kdy je nutné odstranit celý prs.

Z jakých důvodů se odstraňuje celý prs?

  • Při zhoubném nádoru, který má značnou velikost nebo nevhodné umístění. Pouhé odstranění části prsu s nádorem by v takovém případě mělo nepřijatelný kosmetický efekt.
  • V prsu se nachází dva nebo více zhoubných nádorů umístěných ve větší vzdálenosti od sebe.
  • Pacientka nemůže být z nějakého důvodu ozářena, takže samotná parciální mastektomie by nebyla z onkologického hlediska dostatečným výkonem.
  • Značná část prsu nebo celý prs obsahuje rizikovou tkáň, tzv. preinvazivní karcinom, neboli karcinom in situ (často označován zkratkami Tis, DCIS, LCIS).
  • Existuje vysoké riziko, že by byl prs v budoucnu postižen nádorem. Toto nebezpečí je zejména u žen, v jejichž rodinách se nádory prsu vyskytují ve zvýšené míře nebo u osob mladšího věku. Riziko je dále zvýšeno, pokud se u pacientky genetickými testy potvrdí přítomnost mutace genů BRCA. Také žena, která již nádorové onemocnění měla, má vyšší pravděpodobnost, že se nádor objeví na jiném místě prsu nebo v prsu druhostranném.
  • Pacientka si sama zvolí odstranění celého prsu namísto pouhého částečného odstranění.
  • Pacientka si zvolí odstranění i druhého prsu v případě, že jeden již musí být odstraněn.
  • Z výčtu je vidět, že odstranění prsu připadá v úvahu nejen při prokázaném zhoubném nádoru, ale i jako ochrana před jeho vznikem. Takové „ochranné“ operaci se říká profylaktická mastektomie a lékaři ji mohou pouze doporučit. Konečné rozhodnutí, zda profylaktickou mastektomii provést, je především na ženě samotné.

 

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář