Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Ke stanovení stavu výživy organismu (nutričního stavu) organismu se používá BMI (Body Mass Index). Vypočítá se tak, že se tělesná hmotnost v kilogramech dělí druhou mocninou výšky v metrech. Normální hodnota BMI je 20,0 – 24,9, při hodnotách vyšších mluvíme o různých stupních obezity a u hodnot nižších než 17,5 o kachexii.

Obezita je onemocnění, kterým v současné době trpí kolem 50 % populace. Je způsobeno nadměrným příjmem potravy a nedostatkem pohybu, příčinou však mohou být také genetické vlohy nebo poruchy vnitřní sekrece, případně porucha signalizace o stavu zásob tuku (u některých obézních pacientů byl popsán nedostatek receptorů pro leptin). Je prokázáno, že obezita je rizikovým faktorem dalších i život ohrožujících onemocnění: ischemické choroby srdeční, diabetu nebo hypertenze. Jiná onemocnění může způsobit přímo: poruchy pohybového aparátu, poruchy dýchání (Pickwickův syndrom).

Při androidním typu obezity (vyskytuje se častěji u mužů) se tuk ukládá převážně do oblasti břicha. U tohoto typu obezity je velké riziko kardiovaskulárních onemocnění, protože se při něm snadno uvolňují volné mastné kyseliny. U gynoidního typu obezity se tuk hromadí v oblasti hýždí a prsních žláz. Obvod pasu je menší než obvod přes boky. Tento typ obezity nepředstavuje takové riziko kardiovaskulárních onemocnění, ale daleko hůře se redukuje váha.

Podvýživa je stav způsobený nedostatkem určité složky v potravě (kvalitativní malnutrice) nebo nedostatkem potravy vůbec (kvantitativní malnutrice). Podvýživa je často příčinou zvýšené nemocnosti (morbidity) a velice často příčinou smrti. Nejčastější příčinou je nedostatek potravy (Indie, Pákistán), poruchy trávení a vstřebávání nebo i psychické onemocnění (anorexia nervosa, bulimie). Chorobná vyhublost (kachexie) se vyskytuje také u nádorových onemocnění.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář