Pohybový aparát

Klouby a svaly zajišťují možnost pohybu organismu.

 

Klouby

Kloub plochý – spojení obratlů Kloub sedlový – kloubní ploška sedlovitě prohnutá ( spojení záprstní a prstní kosti u palce ) Kloub kladkový – má jednu styčnou plošku ve tvaru kladky a proti ní na druhé kosti vyvstává hrana ( spojení pažní kosti s předloketními ) Kloub válcový – ( dolní čelist ) Kloub vejčitý – kloubní hlavice tvar elipsoidu ( hlavička záprstní kosti ) Kloub kulovitý – kloubní hlavice tvar koule ( rameno, kyčel ) Kloub s minimální pohyblivostí – spojení kosti kyčelní s kostí křížovou

kloub kulovitý

kloub kulovitý

kloub sedlový

kloub sedlový

kloub vejčitý

kloub vejčitý

kloub válcový

kloub válcový

kloub s minimální pohyblivostí

kloub s minimální pohyblivostí

kloub kladkový

kloub kladkový

Svaly

Do soustavy svalové řadíme svaly, které jsou tvořeny příčně pruhovanými vlákny. V celém těle je jich více než 600 a představují zhruba 1/3 tělesné váhy. Svaly se nejčastěji spojují s kostmi ( svaly kosterní ) a vyvolávají pohyb ve spojích. Některé svaly se spojují s kůží a vyvolávají její pohyb ( svaly kožní ). Menší svalové snopce se rovněž spojují s kloubními pouzdry ( svaly kloubní ). Jiné svaly se spojují s chrupavkami ( hrtanové svaly ), se sliznicemi ( svaly jazyka ), se smyslovými orgány ( svaly očnicové ) apod.

Vzhledem ke své činnosti je sval bohatě zásoben cévami, které obstarávají oběh krve a mízy. Zejména v době svalové činnosti se zvětšuje prokrvení svalu tím i látkové výměna.

Každý sval je dále zásoben nervy. Jsou jednak tzv. motorické, které přivádějí vzruchy vyvolávající svalovou činnost, jednak tzv. senzitivní. Tyto odvádějí vzruchy ze svaloviny a informují mozek o stavu napětí svalů a šlach.

Svaly dělíme na svaly:

  • trupu
  • hlavy
  • končetin

Svaly trupu

Dělíme na svaly hřbetní, svaly břišní, hrudní a svaly krku

Svaly hřbetní se rozkládají na zádové části trupu. Z vývojového hlediska je dělíme do 2 skupin. Hlouběji při páteři jsou uloženy původní hřbetní svaly. Jde spíše o seskupení svalových snopců. V povrchové vrstvě hřbetního svalstva nalézáme ploché svaly, které se do hřbetní krajiny přesunuly z přední části trupu.( široký sval zádový, zdvihač lopatky aj. )

svaly trupu zepředu

svaly trupu zepředu

hluboké zádové svalstvo

hluboké zádové svalstvo

Svaly břišní přímý břišní sval, šikmý zevní břišní sval, šikmý vnitřní břišní sval aj.

Svaly hrudní můžeme rozdělit do 3 skupin. Především sem řadíme vlastní svaly hrudníku, které jsou vázány na hrudní koš. Povrchovou vrstvu tvoří svaly, které se rozprostírají mezi hrudníkem a horní končetinou ( velký prsní sval, malý prsní sval, přední pilovitý sval ). Dále sem patří bránice, která odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní.

Svaly krku se rozkládají v oblasti krku mezi hrudním košem a lebkou. Samostatnou jednotkou je plochý kožní sval, tzv. platysma, která začíná v krajině ramenní a hrudní. Kryje z boční strany krk, přičemž se svaly obou stran přibližují střední rovině a v oblasti brady se setkávají. Dále se svaly krku dělí na skupinu svalů na jazylkou a pod jazylkou a další specializované krční svaly.

Svaly hlavy

Dělíme na svaly čelistní, které pohybují dolní čelistí, a na kožní svaly hlavy. Ty se částečně nebo úplně spojují s kůži hlavy. Jsou jednak rozloženy na klenbě lební, většinou je však nalézáme v obličeji, kde obklopují štěrbinu oční a ústní a nosní dírky. Protože ovlivňují výraz tváře člověka, označujeme je jako svaly mimické nebo výrazové. Všechny kožní svaly zásobuje lícní nerv.svalyhlavy

Svaly hlavy

Svaly hlavy

svalyhlavy

Svaly horní končetiny

Svaly ramenní ovládají pohyb v rameni( deltoidní sval aj.)

Svaly pažní jsou uloženy na paži. Částečně překlenují kloub ramenní a pohybují paží, většinou však jdou přes loketní kloub a pohybují předloktím. ( biceps, triceps aj. )

Svaly předloktí tyto svaly jsou rozloženy okolo předloketních kostí ( vřetenní a loketní kosti ). Jejich svalová bříška jsou rozmístěna spíše u lokte, směrem k zápěstí přecházejí u řady svalů v dlouhé šlachy, které dosahují až na prsty. Svaly předloktí dělíme na skupinu přední ( zajišťuje ohyb v zápěstí a prstech ruky ), zevní ( jejich funkcí je rotace předloktí a napřímení zápěstí ) a skupinu zadní ( napřimuje prsty ruky ).

Svaly ruky dělíme do 3 skupin: skupina palcová, malíková a prostřední, podle toho kterými prsty pohybují.

svaly horní končetiny

svaly horní končetiny

svaly dolní končetiny

svaly dolní končetiny

 

Svaly dolní končetiny

Svaly kyčelní ovládají pohyb v kyčli a pohyb stehna, pomáhají zajišťovat vzpřímený postoj člověka.

Svaly stehenní jsou rozloženy podél stehenní kosti a dělíme je na skupinu přední ( 4hlavý sval stehenní ), vnitřní ( přitahovače stehna ) a zadní skupinu, která má na starosti zanožení v kloubu kyčelním a ohyb v kolenu.

Svaly bércové dělíme na skupinu přední ( jsou svaly rozloženy na přední straně bérce. Jejich funkcí je zvednutí špičky nohy, popřípadě zvednutí prstů nohy, protože šlachy některých svalů přecházejí až na prsty ), zevní ( je tvořena 2 svaly, které dopomáhají udržovat klenbu nožní ) a zadní skupina ( zahrnuje svaly uložené na zadní straně bérce ). Dosahují šlachami většinou na kosti nohy, některé přecházejí až na prsty. Patří sem lýtkový sval, ohýbače prstů nohy aj. Jejich funkcí je dopomoci postavení na špičky a ohnutí prstů nohy.

Svaly nohy dělíme na skupinu zadní ( napomáhá napřímení prstů ) a svaly plosky nohy, které pohybují prsty nohy.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář