Regulace tělesné teploty

Za normálních okolností je tvorba a výdej tepla v rovnováze a udržuje se v rozsahu teplotní pohody (35,8 – 37,4 oC). Termoregulace nastupuje až po přestoupení tepelné hranice. Teplota se pak udržuje zpětnovazebným mechanismem, jehož centrum je v hypothalamu.
Za normálních okolností je tvorba a výdej tepla v rovnováze a udržuje se v rozsahu teplotní pohody (35,8 – 37,4 oC). Termoregulace…

čtěte dále…

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou orgány, které uvolňují do krve látky, které ovlivňují řadu funkcí v lidském těle ( krevní tlak, hladiny iontů atd.)

Hypofýza
Hypofýza je žláza s vnitřní sekrecí, velikosti malé třešně. Mikroskopicky je rozdělena na 2 laloky, přední – vytváří řadu důležitých hormonů ( prolaktin, somatotropní, thyreotropní aj.), a zadní lalok – produkující 2 hormony ( oxytocin, antidiuretický…

čtěte dále…

Kožní systém

Kůži je třeba chápat jako systém většího počtu orgánů, neboť jejich součásti ( nehty, vlasy nebo žlázy ) lze považovat za samostatné orgány. Kůže pokrývá celý povrch těla a je přístupná bezprostřednímu vyšetření. Kůže tvoří mechanickou ochranu těla, která navíc chrání tělo před působením látek chemických, před zářením, představuje tepelnou izolaci, je sídlem čidel a má význam pro metabolismus celého…

čtěte dále…