Operace kýly ( hernie) u dětí

Operace kýly ( hernie) u dětí

Ač se to může někomu zdát divné, nejčastějším chirurgickým onemocněním u dětí je právě kýla neboli hernie. Jedná se o vyklenutí části břišního obsahu ven z břicha. Když se podíváme na brečící dítě, s jakou vehemencí tlačí, a přidáme k tomu vrozené oslabení břišní stěny v určitých místech, pak se není čemu divit, že břišní kýly jsou opravdu nejčastější chirurgickou operací dětského věku.

 Všeobecně o kýlách jsme psali v článku:

Kýly, hernie ( na článek přejdete kliknutím zde )

Jen stručně zopakujeme základní fakta. Kýly dělíme na vrozené a získané. Vrozené kýly jsou ty, které se objeví hned po narození nebo v průběhu dětství. Jen výjimečně se můžeme setkat u dětí se získanou kýlou. Získané hernie jsou způsobeny řadou menších faktorů, jako např. oslabením břišní stěny, opakovaným tlačením na stolici zejména při dlouhotrvajících zácpách apod. Neznamená to však, že pokud máte dlouhotrvající zácpu, musíte rovněž získat břišní kýlu.

Dále dělíme kýly dle jejich lokalizace na kýlu tříselnou ( přímou nebo nepřímou dle průběhu vyklenutí kýlního vaku), pupeční, stehenní, tzv. skrotální ( zasahující do šourku ) a několik dalších kýl vzácných, které se vyskytují velice zřídka ( lumbální kýla, Spiegelova hernie apod.). V dalším textu popíšeme podrobněji nejčastější typy břišních kýl s jejich léčbou.

Tříselná kýla ( hernia inguinalis )

Zhruba ve 20. týdnu nitroděložního života se začíná u dítěte vyvíjet výchlipka z břišní dutiny v oblasti tříselního vazu, která u chlapců tvoří výstelku šourku a u děvčat později vymizí. U chlapců pak ke konci těhotenství sestupují varlata do šourku, ale stále přetrvává “tunel” přes který varlata sestupovala. Normálně se tento kanál do 1. až 2. roku života uzavře. V některých případech ovšem zůstává otevřený a stává se tak vlastně prostorem, přes který se mohou ostatní orgány břišní dutiny protlačit. Asi u 1/5 mužů přetrvává tento kanál otevřený do dospělosti, ale neprojevuje se žádnými potížemi.

Pokud je tedy tříselný kanál otevřený a dítě vyvíjí tlak v břišní dutině ( jak jsme popisovali výše ) může nastat situace, že např. část střevních kliček nebo vaječníky u dívek se při tlaku protlačí přes tříselný kanál. Tím vzniká tříselná kýla nepřímá, která je vždy vrozená. Jelikož u chlapců přes tříselný kanál prostupují varlata a další struktury, je u nich 10x větší pravděpodobnost vzniku tříselné kýly. Zajímavé je, že tříselná kýla se vyskytuje častěji na pravé straně. Oboustranný výskyt se uvádí v 10% případů.

Příznaky

Tříselná kýla může být rozpoznána poměrně snadno. Vždy se jedná o vyklenutí v oblasti třísla. Pozor si ale musím dát i na další onemocnění, které se v této oblasti vyskytují, např. cysta semenného provazce, zduřená lymfatická uzlina, varle apod. Potvrzení kýly proto raději přenechte odborníkům, kteří mohou použít pomocná vyšetření ( ultrazvuk aj. ) ke stanovení diagnózy.

Nebezpečí

Většina dětských tříselních kýl je bezpříznaková, tzn. že dítě s ní může žít, aniž by to nějak ohrožovalo jeho život. Někdy rodiče udávají zvýšenou plynatost u svých ratolestí, výjimečně problémy s trávením a neklid dítěte. Ojediněle se může objevit tmavší stolice při přílišném hmoždění střevní stěny kylní brankou.

Nejnebezpečnější komplikací je uskřinutí kýly. Tzn., že vyklenutý obsah již nelze zasunout zpět do břišní dutiny a hrozí odumření vyklenuté části ( střeva, vaječníku,…). U dítěte se uskřinutí projevuje neklidem, bolestivostí a někdy již časně i zvracením. Někdy se podaří navrácení obsahu kýlního vaku pomocí šikovných rukou lékaře, buď praktického nebo dětského chirurga, jindy po neúspěšném pokusu je nutná akutní operace uskřinutí tříselné kýly. Proto neváhejte a pokud máte podezření, že Vaše dítě má uskřinutou kýlu, okamžitě navštivte pohotovost, kde Vám dítě jistě rádi vyšetří. I v případě, že se jim podaří navrátit obsah kýlního vaku zpět do břišní dutiny, je dobré předejít další epizodě operací. Ta se provádí s odstupem 1 – 2 dnů.

Pupeční kýla ( Hernia umbilicalis )

Během nitroděložního vývoje se v určitém období nemůže celé střevo dítěte vlézt do dutiny břišní, a protože pupečník je docela pružný a břišní svaly ještě nejsou vysportovány, zabírá střevo oblast kolem pupku. Po 10. týdnu nitroděložního vývoje se střevo vrací do dutiny břišní, ale přesto přetrvává spojení s matkou přes pupečník až do porodu, kdy se pupečník podváže a na jeho místě máme všichni náš pupek. Pokud se ale pupek zcela neuzavře, vzniká oslabené místo, přes které se může vytláčet kýlní vak z břišní dutiny.

U dětí většinou pupeční kýla samovolně mizí do 3.let věku. Pokud však přetrvává nad 6 let, je dobré ji odoperovat, zejména u žen vzhledem k jejich budoucímu těhotenství, a i u řady mužů, vzhledem k jejich pivní budoucnosti.

Komplikace

I u pupeční kýly se můžeme setkat s uskřinutí. V tomto případě je nutná okamžitá operace. Proto, pokud si nejste jisti, jestli je to uskřinutá nebo neuskřinutá kýla, neváhejte s návštěvou Vašeho lékaře. Jde o život Vašeho dítěte!

Terapie

Operační řešení u obou výše zmiňovaných kýl je podobné. Najít kýlní vak, ten přerušit a odstranit a provést tzv. plastiku stěny břišní, která by měla zajistit dostatečnou pevnost. U kýl operovaných v dětském věku se recidivy vyskytují velice zřídka.

Závěr

Kýly v dětském věku jsou nebezpečné svým možným uskřinutí. Při podezření na uskřinutí vždy vyhledejte lékaře! Včasná operace může být pro Vaše dítě život zachraňující.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář