Neurohypofýza

vzniká jako výběžek hypothalamu. Neurosekrecí jsou do ní transportovány a v ní skladovány dva peptidové hormony velmi podobného složení: antidiuretický hormon (ADH – vazopresin) a oxytocin.

Antidiuretický hormon (vazopresin):

  • zvyšuje propustnost sběracího kanálku a distálního tubulu v ledvinách pro vodu, zvyšuje její resorpci do intersticia ledvin a tím snižuje diurézu (množství vylučované vody močí – proto ADH)
  • stimuluje činnost Na/K pumpy
  • zvyšuje napětí cévní stěny (vazokonstrikce), tím zvyšuje krevní tlak – proto vazopresin

Sekrece antidiuretického hormonu je řízena koncentrací tekutiny v organismu, kterou průběžně sledují osmoreceptory v hypothalamu. Při nedostatku H2O v organismu se vyloučí ADH, který zabezpečí zvýšení zpětné resorpce vody v ledvinách.

Poruchy sekrece antidiuretického hormonu. Klinicky častější je syndrom ze snížené sekrece ADH – diabetes insipidus, (úplavice močová, žíznivka). V důsledku snížené tvorby ADH se zvyšuje tvorba moči (až třicet litrů za den), nastane polydypsie (žíznivost) a rozvíjejí se psychické poruchy z toho, že pacient musí podřizovat denní režim pití a močení. Život nemocného je ohrožen dehydratací.

Méně častý je syndrom zvýšené sekrece ADH, čili Schwartz – Bartlerův syndrom, který se projevuje retencí vody, diluční hyponatremií (relativním nedostatkem Na+: normální množství sodíku je rozpuštěno ve větším množství vody, je tedy relativně snížená koncentrace Na+), slabostí a únavou.

Oxytocin:

  • vyvolává kontrakce dělohy na konci gravidity
  • po porodu způsobuje ejekci mléka (kontrakcí vývodů)
  • pravděpodobně má vliv na vývoj mateřského chování u všech savců včetně člověka
  • u mužů usnadňuje ejakulaci

Sekrece oxytocinu je řízena přímo podrážděním příslušné hladké svaloviny stahem, jde o pozitivní zpětnou vazbu.

Antidiuretický hormon (vazopresin) i oxytocin ovlivňují také činnost mozku (mají neuromodulační účinky). Oxytocin snižuje výbavnost paměťové stopy (zhoršuje paměť) a antidiuretický hormon zvyšuje (zlepšuje paměť).

Sdílej příspěvek

Opustit komentář