Nejvhodnější umístění implantátu

Nejvhodnější umístění implantátu

Jaké je nejlepší umístění implantátu při augmentaci je velmi zásadní otázka, která by v každém případě měla být diskutována při osobní konzultaci s budoucím operatérem. Důležitou roli totiž nehraje pouze typ a velikost implantátu či umístění řezu, ale především také to, kde bude implantát v následujících letech ve vašich prsou uložen. Standardní možnosti uložení implantátu jsou dvě: pod prsní sval či pod žlázu. V některých případech se doporučuje uložení implantátu částečně pod prsní sval, jedná se o tzv. kombinované umístění. Který způsob umístění implantátu je vhodný právě pro Vás, by Vám měl vysvětlit Váš plastický chirurg.

Výběr nejvhodnější varianty pro konkrétní pacientku je totiž vždy individuální a závislý na více faktorech. V ideálním případě by při konzultaci s budoucím operatérem mělo dojít ke shodě mezi očekáváním pacientky a reálnými možnostmi vzhledem ke stavu prsou. Pro umístění implantátu je důležité zohlednit také to, do jaké míry jsou prsa pokleslá, stav prsního svalstva, množství tukové tkáně prsou, věk pacientky, kvalitu a velikost prsní žlázy, kvalitu a elasticitu kůže v oblasti prsou a další faktory.

Obecně se častěji implantát umisťuje pod prsní sval a to hned z několika důvodů. Tento způsob umístění je vhodný pro ženy s menším poprsím a u kterých není žláza dostatečně vyvinuta. Implantát je tak plně kryt svalem a ostatní tkání prsou a působí tak přirozeněji. Síla a kvalita svalu jsou tak důležitými faktory, které mohou konečný výsledek a vzhled prsou ovlivnit. Při tomto způsobu umístění implantátu je implantát uložen nejen pod velký prsní sval, ale také pod prsní žlázu,  do vypreparované dutiny mezi žebry a prsním svalem. Implantát je tak na povrchu kryt svalem a nedochází k jeho poklesu.  Naopak nevhodné je toto umístění implantátu pro pokleslá prsa, neboť poté prsa působí nepřirozeným dojmem, těžký implantát prsa ještě více prověsí a výsledný efekt není žádoucí.

Další výhodou tohoto umístění je také menší riziko vzniku kapsulární kontraktury v pooperačním období.

 

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář