Nejčastější poruchy spánku

Nejčastější poruchy spánku

Poruch spánku je celá řada. Běžně se lidé setkávají s nespavostí, ale i ta může mít celou řadu příčin. Následně je uveden jen velmi stručný přehled nejčastějších poruch spánku, podrobně jsou následně rozebrány zástavy dechu ve spánku, které také mohou být v některých případech i příčinou nespavosti.

Insomnie (nespavost) – je charakteristická buď obtížným usínáním nebo časným probouzením, bývá časté probouzení se ze spánku (neschopnost udržet spánek), celkově je spánek nekvalitní a neosvěživý.

Opakem je nadměrná denní spavost, kterou charakterizuje neschopnost udržet bdělost v průběhu dne. Nadměrná denní spavost bývá často při onemocněních CNS (centrální nervový systém). Můžeme jmenovat například narkolepsií ( neurologické onemocnění projevující se náhlým spánkem v průběhu dne), což je neurologické onemocnění, které se projevuje tak, že nemocný upadá během dne náhle do spánku, bývá také provázena náhlým „výpadkem“ činnosti svalů. Narkoleptik se v rozrušení (šok, radost, leknutí, smích…) hroutí jako domeček z karet. Tato ospalost se nedá vůlí potlačit, takže člověku velmi komplikuje běžný život.

Poruchy cirkadiánního rytmu – jsou poruchy v načasování a délce spánku- naše biologické hodiny mohou být posunuty buď ve smyslu zpoždění (pacient usíná v pozdních nočních hodinách a obtížně se ráno probouzí) nebo ve smyslu předsunutí ( usínání v časných večerních hodinách a probouzení v pozdních nočních hodinách. Známý je „jet lag“, kdy následkem přeletu více časových pásem dojde k rozladění celého časového systému.

Při nepravidelném spánkovém režimu může také docházet k poruchám spánku. Je to při práci ve směnném provozu nebo důsledkem celé řady chronických onemocnění, včetně psychiatrických, či v důsledku lékových závislostí.

K poruchám spánku patří i parasomnie, což jsou abnormální projevy, které se vyskytují při usínání, v průběhu spánku nebo při probouzení. Jsou to různé typy poruch, můžeme jmenovat například noční můry – což jsou děsivé sny v průběhu REM fáze spánku (paradoxní spánek), noční děsy – kdy se pacient probouzí křikem, pláčem, s výrazem strachu, ale z důvodu trvání spánku nereaguje na oslovení, přestože má otevřené oči, dále noční pomočování (opakované noční pomočování po 5. roce věku), které se vyskytuje více jak 2x týdně, spánkové halucinace, náměsičnost – která je spojena s automatickýcn chováním, kdy pacient v průběhu spánku opouští lůžko a chodí. Tento stav končí návratem do postele nebo usínáním na jiném místě. Je zde riziko až opuštění bytu nebo vypadnutí z okna.

Spánek mohou také narušovat abnormální pohyby související se spánkem. Sem se řadí syndrom neklidných nohou – onemocnění charakterizované někdy až nepřekonatelným pocitem nucení pohybovat dolními končetinami, zhoršuje se večer a v noci, dále periodické pohyby končetin ve spánku, které zhoršují kvalitu nočního spánku s následnou zvýšenou denní únavou, dále skřípání zuby ve spánku.

Mezi poruchy dýchání vázané na spánek jsou řazeny obstrukční spánková apnoe – obstructive sleep apnoa (OSA), která bude následně podrobněji rozebrána, dále syndromy centrální spánkové apnoe – při periodickém dýchání, při periodickém dýchání ve vysoké nadmořské výšce, při srdečních onemocněních, při užívání drog nebo farmak, primární spánková apnoe novorozenců a kojenců, syndromy hypoventilace (mělké, nedostatečné dýchání) /hypoxie ( nedostatek kyslíku pro tělesný metabolismus) vázané na spánek. V praxi se lze setkat u jednoho nemocného s více poruchami z této skupiny současně.

Autor:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

Literatura:

NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. et al. Poruchy spánku a bdění. Galén, 2007, 345 s.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář