Musí se za mamární rekonstrukci něco platit?

Musí se za mamární rekonstrukci něco platit?

Základní náhradu odstraněného prsu hradí zdravotní pojišťovna. Je však možné, že u vás budou vhodné i některé další drobné výkony, které již pojišťovna nehradí. Dále je nutné připustit, že situace s financováním zdravotnictví se může lišit v čase, mezi pojišťovnami a nakonec i mezi různými zdravotnickými zařízeními. Otázku financování rekonstrukce ve vašem konkrétním případě, prosím, prodiskutujte s lékařem.

Autor:

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie

Masarykův onkologický ústav

Sdílej příspěvek

Opustit komentář