Molekulové principy regulace buněčných funkcí

Molekulové principy regulace buněčných funkcí

I. Vnitřní regulace – genetická

Buňka, jako funkční jednotka, je udržována především činností jádra, jež obsahuje chromosomy. Základní složkou chromosomů je deoxyribonukleová kyselina – DNA. Chromosomy prostřednictvím DNA, jež nese genetickou informaci, řídí metabolické a diferenciační děje v buňce.

Ve struktuře DNA jsou zakódovány veškeré funkce, jichž je buňka schopna. Molekulární mechanismy určují a regulují příslušné biochemické procesy. Tato regulace se děje na různé úrovni toku informace:

1) regulace transkripce genetické informace z DNA do RNA

2) regulace translace informace z RNA do proteinů

3) modifikace aktivity syntezovaných proteinů

4) regulace rozkladu proteinů

Regulace biochemických pochodů v buňce nastává už při transkripci DNA. Transkripce se uskutečňuje vždy jen na určitých vybraných úsecích DNA, a tak se rozhoduje o povaze proteinů či enzymů, které buňka syntetizuje.

Před úsekem DNA, který kóduje strukturu syntetizované bílkoviny, je na jejím řetězci specifické vazebné místo zvané operátor. Je-li na operátor navázán represorový protein, nemůže být žádaný úsek DNA přepsán do struktury přenašečové RNA – mRNA (messenger RNA). Represor obsahuje zvláštní vazebné místo pro látku zvanou induktor. Induktorem může být živina nebo metabolit biochemického systému, o jehož regulaci jde. Naváže-li se induktor na represor, ten se uvolní a tím je umožněna transkripce bílkoviny nebo enzymu potřebného pro regulaci.

K regulaci syntézy může dojít na úrovni translace, během které je informace mRNA využita ke správnému seřazení aminokyselin při syntéze peptidového řetězce. Translace se účastní 3 typy RNA:

a) messengerová – mRNA, jež nese informaci genetického kódu (kodon)

b) transferová – tRNA, jež rozpozná kód

c) ribosomální – rRNA, jež tvoří skelet ribosomů, na kterých translace probíhá.

Syntéza nového řetězce peptidu probíhá na ribosomech, které se posunují na páse mRNA, a tRNA přinášejí odpovídající aminokyseliny podle pořadí určeného kódem. Pro regulaci aktivity hotové bílkoviny či enzymu může buňka využít několik mechanismů.

II. Vnější regulace na úrovni cytoplazmatické membrány

Sdílej příspěvek

Opustit komentář