Mitochondrie

Mitochondrie patří k základním buněčným organelám, které jsou ohraničeny vlastní membránou. Nazýváme je semi-autonomní organely. Disponují enzymy, jež představují základní energetické vybavení buňky. Mitochondrie jsou přítomny prakticky ve všech buňkách, jejich tvar je nejčastěji válcovitý nebo eliptický. Počet mitochonrií v jedné buňce (od jednotek až do tisíců) závisí na množství energie, jež buňka potřebuje. Každá mitochondrie  sestává ze dvou do sebe usazených membránových váčků. Mezi zevní a vnitřní lipid-proteinovou membránou je zevní prostor – interkristální. Vnitřní membrána vytváří kristy, její povrch pokrývají elementární částice. Vnitřní prostor mitochondrie je vyplněn gelovitou mitochondriální matrix. Matrix obsahuje mitochondriální DNA a granula, ribosomy, různé enzymy, krystaloidy, kapénky lipidů a glykogenová granula.

Do vnitřní mitochondriální membrány jsou zabudovány komponenty respiračního řetězce společně s enzymy pro produkci ATP, který je syntetizován během aerobní fosforylace. Také enzymy Krebsova (citrátového) cyklu jsou v mitochondriální matrix. Toto umístění dvou základních enzymatických cyklů na malou vzdálenost je funkčně velmi významné.

Mitochondrie obsahují i mitochondriální DNA, jež představuje druhý, poněkud odlišný genetický kód buňky. Vzhledem k jaderné genetické informaci o reprodukci je však nedostatečný. Obsahuje jen nejdůležitější informace, pro autonomní dělení mitochondrie není dostatečný.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář