Mineralokortikoidy – aldosteron

Mineralokortikoidy – aldosteron

Aldosteron je hormon pro život zcela nezbytný. V jeho nepřítomnosti zemře pacient během několika dní, protože se sníží srdeční výdej, začne selhávat srdce a vyvine se šok. To vše způsobí nedostatek sodíku a nadbytek draslíku v krvi.

Účinky aldosteronu.

Aldosteron spolu s ostatními mineralokortikoidy řídí metabolismus minerálů a má i slabé glukokortikoidní účinky.

  • zadržuje v těle sodík (Na+) a s ním i vodu
  • zvyšuje vylučování draslíku (K+)do moči v distálním tubulu a sběrném kanálku ledvin.
  • zvyšuje krevní tlak zvýšením objemu extracelulární (a hlavně intravazální) tekutiny (voda se zvýšeně vstřebává vlivem zvyšujícího se osmotického tlaku sodíku)

Sekrece aldosteronu je řízena především koncentrací draslíku a sodíku v extracelulární tekutině. Druhý mechanismus řízení je stimulací systému renin – angiotenzin: Při nedostatečném průtoku krve ledvinami (většinou při sníženém objemu krve) se v juxtaglomerulárním aparátu ledvin začne tvořit renin, který aktivuje krevní bílkovinu angiotenzinogen na angiotenzin 1. Angiotenzin 1 má vazokonstrikční účinky a to hlavně na vas efferens, takže zajistí zvýšení filtračního tlaku. Angiotenzin 1 se pak v plicích aktivuje na angiotenzin 2, který mohutně stimuluje sekreci aldosteronu. Vliv ACTH na sekreci aldosteronu je nepatrný.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář