Minerální a stopové prvky – sodík, draslík, vápník

Minerální a stopové prvky – sodík, draslík, vápník

Lidské tělo se jako každý organismus skládá z prvků biogenních (uhlík, vodík, dusík a kyslík). Kromě toho obsahuje minerální prvky, které se v něm vyskytují v množství od stovek do desítek gramů (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra). V řádově nižších koncentracích než hlavní minerály se v lidském organismu nacházejí stopové prvky (železo, zinek, jód, selen, fluor, hliník, měď, mangan, kobalt, chrom a cín).

Sodík je hlavním kationtem extracelulární tekutiny a jeho hlavní funkcí je udržování stálého osmotického tlaku v těle a udržování homeostázy. Koncentrace sodíkových iontů je velmi přísně kontrolovaná hodnota. Je přímo řízena aldosteronem, nepřímo antidiuretickým hormonem a reninem. Denní doporučená dávka soli je 2 – 5g,ale skutečná průměrná denní spotřeba ve střední Evropě se odhaduje na 10 – 18g. Nejzávažnějším následkem vysokého příjmu sodíku je hypertenze. Největším zdrojem sodíku v potravě je kuchyňská sůl.

Draslík je hlavní jednomocný kationt intracelulární tekutiny. Společně se sodíkem rozhoduje o acidobazické rovnováze a stálém osmotickém tlaku tělních tekutin. Dále je nezbytný pro správnou činnost svalů, hlavně svalu srdečního. Zdrojem sodíku jsou prakticky všechny rostliny, hlavně ořechy.Denní potřeba se odhaduje na 2.5 – 4g. Nedostatek draslíku se projevuje zrychlením činnosti srdce a svalovou slabostí.

Vápník má v těle několik funkcí. Především je součástí kostí a zubů. Umožňuje správnou funkci převodního systému srdce, snižuje nervosvalovou dráždivost a je nezbytný pro srážení krve. Buněčný (intracelulární) vápník zprostředkuje stažlivost svalu a ovlivňuje dráždivost nervového systému.Obecně se dá říci, že zvýšená hladina vápníku mimo buňku zvyšuje stabilitu membrány (snižuje dráždivost buňky) a zvýšená hladina vápníku v buňce dráždivost zvyšuje.

Zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky, ořechy, mák a tvrdá pitná voda. Doporučená denní dávka je asi 800 mg, pro kojící ženy až 2000 mg. Hladina vápníku v těle(2,1-.2.7 mmol/l) je řízena parathormonem, vitamínem D a kalcitoninem.

Při nedostatku vápníku vzniká osteoporóza, při větším nedostatku se zvyšuje nervosvalová dráždivost.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář