Minerální a stopové prvky – mangan, kobalt, chrom, cín

Minerální a stopové prvky – mangan, kobalt, chrom, cín

Lidské tělo se jako každý organismus skládá z prvků biogenních (uhlík, vodík, dusík a kyslík). Kromě toho obsahuje minerální prvky, které se v něm vyskytují v množství od stovek do desítek gramů (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra). V řádově nižších koncentracích než hlavní minerály se v lidském organismu nacházejí stopové prvky (železo, zinek, jód, selen, fluor, hliník, měď, mangan, kobalt, chrom a cín).

Mangan se účastní na správné funkci mnoha metabolických systémů, je nezbytný pro mineralizaci kostí a pro funkci nervového systému. Zdrojem jsou ořechy, kakao, čaj a listová zelenina. Nedostatek manganu nebyl v lidské výživě popsán, protože může být snadno nahrazen dvojmocným hořčíkem.

Kobalt je součástí vitamínu B12, hraje úlohu v krvetvorbě. Zdrojem je zelenina, obilniny a vnitřnosti.

Chrom stimuluje účinek inzulinu a tím zvyšuje glukózovou toleranci. Zdrojem jsou hlavně obilniny a sýry. Nedostatek chromu se projevuje snížením glukózové tolerance a opožděním růstu.

Cín se podílí na regulaci růstu.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář