Mikrofilamenta

Mikrofilamenta jsou jemná proteinová vlákna, lokalizovaná v cytoplazmě buď jednotlivě nebo ve svazcích. Část mikrofilament je kontraktilních – aktinová filamenta, jež jsou odpovědná za motilitu buňky. Myofilamenta tvoří morfologický podklad svalové kontrakce. Intermediální filamenta jsou nekontraktilní a podílejí se především na stavbě cytoskeletu. Obklopují jádro a udržují jej v určité pozici.

Sdílej příspěvek

Opustit komentář