Metabolismus vápníku (kalcia)

Metabolismus vápníku (kalcia)

Vápník se v těle vyskytuje ve formě vápenatého iontu Ca2+. Do těla se vápník dostává potravou (mléko, mléčné výrobky, mák, atd). V žaludku se vlivem HCl redukuje na dvojmocnou formu, která jediná je schopná vstřebávání. Vstřebává se v duodenu a jejunu. Vstřebávání vápníku významně ovlivňuje mléčný cukr laktóza, proto se vápník z mléka vstřebává nejsnadněji. Vylučování vápníku probíhá především ledvinami (souvislost s metabolismem fosfátů), do potu (200-300mg den) a v trávicím traktu.

Z celkového množství vápníku v těle je 99% uloženo v kostech a zubech a jen 1% v extracelulární tekutině. V plazmě je vápník ze 40% vázaný na proteiny, ze 13% vázaný na anionty (citrát, bikarbonát) a ze 47% je volně ionizovaný. Ionizovaná forma je jediná aktivní podoba Ca2+ v plazmě.

Hladina kalcia v plazmě je 2,23 – 2,7 mmol/l. Denní potřeba kalcia je 800 – 1000 mg (v 500ml mléka je 500 mg Ca2+). Většina obyvatel ČR trpí jeho chronickým nedostatkem.

Vápník je pro život zcela nezbytný:

  • působí jako 2. posel v cytosolu buněk (zprostředkuje účinky hormonů, které mají receptory na membráně buněk)
  • aktivuje některé enzymy
  • je nezbytnou součástí kaskády srážení krve (koagulační kaskády )
  • umožňuje svalový stah
  • upravuje nervovou vzrušivost
  • je nezbytnou složkou zubní a kostní tkáně
  • je velice významný pro normální činnost srdce (udržuje fázi plateau)

Regulace hladiny kalcia a jeho množství ve tkáních je většinou svázána s regulací fosfátů a je zajišťována parathormonem, kalcitriolem a kalcitoninem. Podpůrný význam mají thyroxin (zvyšuje odbourávání kostí a vylučování kalcia ledvinami) a kortizol (snižuje vstřebávání Ca2+ střevem a snižuje metabolismus vitaminu D v játrech).

Sdílej příspěvek

Opustit komentář