Lymfatický systém

Tepenný systém rozvádí krev na periferii těla. V kapilárách dochází k výměně látek. Zpětný transport látek i tekutin obstarává jednak žilní systém, jednak systém mízní, který ovšem má i další specifické úkoly.

Mízní systém začíná na periferii a vede pouze směrem k srdci. Ve svém konečném úseku se napojuje na žíly. Zatím co velké mízní kmeny jsou vcelku dobře patrné, splývají menší cévy s vlákny vaziva a je třeba je pro sledování znázorňovat injekčními technikami.

lymfatický systém

lymfatický systém

K mízními systému řadíme:

  • Mízu
  • Mízní cévy
  • Mízní uzliny


Míza

Míza je bezbarvá nebo bílá tekutina obsažená v mízním systému. Svou skladbou značně připomíná krevní plazmu i se svou schopností se srážet. Obsahuje však méně bílkovin. Odchylné složení má ovšem míza, přicházející z trávicího ústrojí. Obsahuje jemně rozpuštěné tuky. Míza vzniká v oblasti krevních kapilár jednak z tekutiny, filtrované na tepenném konci vlásečnic, jednak z tkáňového moku. Denní množství mízy se odhaduje na 1 až 2 litry. Množství mízy ovlivňuje velikost průtoku krve kapilárami, propustnost vlásečnic, krevní tlak aj.

Mízní cévy Mízní cévy dělíme na tři skupiny:

  • mízní kapiláry
  • sběrné mízní cévy
  • mízní kmeny

Mízní kapiláry začínají slepě v nejrůznějších tkáních. Nejsou však v chrupavce, bělimě, rohovce, čočce, mozku, placentě a kostech. V orgánech vytvářejí plošné sítě.

Sběrné mízní cévy mají podobnou stavbu jako žíly. Obsahují systém chlopní, přičemž se průsvit cév nad chlopni rozšiřuje. Tím mízní cévy připomínají šňůry korálků.

Mízní kmeny jsou patrné pouhým okem

Mízní uzliny

Mízní uzliny jsou na určitých místech zařazeny do průběhu mízních cév. Přes tyto uzliny prochází zpravidla míza z určité oblasti, proto se označují jako uzliny regionální.

regionální lymfatické uzliny krku

regionální lymfatické uzliny krku

řez mízní uzlinou

řez mízní uzlinou

Velikost uzlin kolísá od mikroskopických rozměrů po 3cm v průměru. Tvarově připomínají fazoli. Barvy jsou šedé nebo růžové. Na povrchu je pouzdro, z něhož do nitra uzliny vystupují vazivové trámce.

Význam uzlin:

  • vytváření bílých krvinek a protilátek
  • zachytávání prachových částic
  • zachytávání bakterií
  • zachytávání nádorových buněk

Sdílej příspěvek

Opustit komentář