Lupavý prst

Lupavý, přeskakující, skákavý, zadrhávající prst nebo palec. Několik různých názvů pro onemocnění nazývající se stenozující tendovaginitida šlach ruky. Pod tímto děsivým jménem se skrývá onemocnění prstů, které po poměrně jednoduchém operačním výkonu zmizí v 99% případů navždy.

Trocha anatomie

Prsty jsou pohyblivé díky systému šlach. Každý prst má 2 šlachy na dlaňové straně a 1 šlachu na straně hřbetní. Když si uvědomíme, že šlacha ohýbače vede vlastně z předloktí až na konec prstu kde je upnutá, tak v případě úplného ohnutí prstu, by vytvořila jakousi strunu od špičky prstu k předloktí. Aby k tomu nedošlo, máme na ruce další systém – systém tzv. šlachových poutek.

pohled na šlachová poutka. Každá šlacha, aby nedocházelo k jejímu strunovitému napětí při ohnutí, je držena systémem poutek ke kosti.

pohled na šlachová poutka. Každá šlacha, aby nedocházelo k jejímu strunovitému napětí při ohnutí, je držena systémem poutek ke kosti.

Jsou to takové “tunely” pro šlachu vytvořené z podobného materiálu jako vlastní šlacha. Tyto tunely jsou připevněny ke kosti. Proto když šlacha zmohutní a jen taktak se vleze do svého tunelu, nastává problém. Zmohutnění šlachy může být z důvodu zánětu, úrazu nebo po jiné operaci v dané oblasti.

Příznaky

Při ohnutí nebo natažení postiženého prstu nastane bolestivé přeskočení, zadření, lupnutí nebo něco podobného.

Pokud se chcete podívat na video lupavého prstu, stačí kliknout ZDE a otevře se Vám samostatné okno.

Tento projev je způsoben právě tím, že šlacha je moc velká a nevleze se do svého tunelu. Když už šlacha tunelem proklouzne, pak je pro ni opět obtížné se zase přes kanál vrátit zpět a dojde zablokování prstu v určité poloze a následně lupnutí a narovnání prstu. Všechny tyto projevy mohou být bolestivé.

uzlík na šlaše zabraňuje pohybu prstu, jelikož neproklouzne přes šlachová poutka

uzlík na šlaše zabraňuje pohybu prstu, jelikož neproklouzne přes šlachová poutka

Nejčastěji jsou postiženy ženy středního věku jinak zdravé. Onemocnění může souviset se syndromem karpálního tunelu, de Guervainovou chorobou, cukrovkou, revmatickou artritidou. U všech výše jmenovaných onemocnění je častější výskyt lupavého prstu.

Postižen bývá nejčastěji prsteníček a palec, následuje prostředníček a další prsty.

Je třeba se i zmínit o vrozené formě tohoto onemocnění. Uvádí se, že až 25% dětí s lupavým prstem, se s tímto problémem již narodilo. V převážné většině jde o postižení palce. Dítě drží palečky sevřené do dlaně a nelze je narovnat. Do 3 měsíců věku může dojít k samovolnému uzdravení. Pokud se tak nestane, je třeba podstoupit operační řešení.

Léčba

Někteří lékaři uvádí, že pokud pacient přijde s “čerstvým” onemocnění, tedy do 3 měsíců od jeho vzniku, je zde asi 30% šance na vyléčení pomocí steroidních injekcí ke šlaše a event. znehybnění v sádrové dlaze. Při dlouhotrvajících potížích může být aplikace injekce úlevou od bolesti, ale pacient musí počítat s návratem onemocnění. Nevýhodou aplikace steroidů ke šlaše je jejich schopnost šlachu pomalu rozpouštět. Může se tedy stát, že oslabená šlacha po určité době praskne při běžné denní činnosti.

Při zastaralejším onemocnění nebo při neúspěchu konzervativní terapie přistupujeme k chirurgickému zákroku. Ten se skládá z nářezu kůže, nalezení šlachového poutka a jeho protětí.

Pooperační péče

Kromě běžné pooperační péče o ránu je dobré hned po operaci začít s pohybem operovaného prstu. Tím zabráníte srůstu šlachy s okolím, což by omezilo hybnost prstu. Rovněž je vhodné, stejně jako při každé jiné operaci na ruce, nosit operovanou končetinu ve zvýšené poloze. Omezíte tak jejímu otoku a přispíváte k rychlejšímu hojení. Pracovní neschopnost může být 2 týdny, což je doba, kdy vytahujeme stehy.

Komplikace

Nejzávažnější komplikací je protětí nervu. Toto nebezpečí je největší při operaci na palci, kdy jeden z palcových nervů může běžet přímo přes šlachové poutko. Další komplikací může být srůst šlachy s okolím při nedodržování pooperačního režimu.

autor: MUDr. Ivan Justan
recenze: Doc.MUDr. Jiří Samohýl, CSc.

 

Sdílej příspěvek

Opustit komentář